Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Showing results for all languages. Show Tiếng Việt results only.

 1. EX-百度云盘 - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [百度云盘企业版] [企业版] [baidu] [baiduyun] [yunpan] [baiduyunpan] [eyun]

  Tác giả
  gxvv
  Cài đặt hàng ngày
  2.593
  Số lần cài đặt
  311.799
  Đánh giá
  938 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 百度网盘直接下载助手修改版 - 网盘内和分享页均显示[下载助手]按钮,支持获取直接下载链接+压缩下载链接;

  Tác giả
  yi ming
  Cài đặt hàng ngày
  1.938
  Số lần cài đặt
  294.485
  Đánh giá
  555 1 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  1.736
  Số lần cài đặt
  964.406
  Đánh giá
  2123 21 9
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.6.10更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  1.378
  Số lần cài đặt
  207.361
  Đánh giá
  307 2 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 解除B站区域限制 - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效; 只支持番剧视频;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  767
  Số lần cài đặt
  253.427
  Đánh giá
  752 4 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  1.109
  Số lần cài đặt
  1.562.991
  Đánh giá
  3396 34 18
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 百度云获取直接下载链接增强版+VIP视频在线解析破解去广告+【免费领618现金红包】【一键领取】淘宝天猫隐藏优惠券,购物立省80%-2018.6.16加强稳定版 - 获取直接下载链接+压缩下载链接;大文件/单文件/多文件/文件夹,支持点击直接下载免强制调用百度网盘客户端;通过淘宝客网站,查询商家设置的隐藏优惠券信息!直接领取优惠券购买。在视频标题旁上显示“点击VIP解析播放”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频

  Tác giả
  淘优惠
  Cài đặt hàng ngày
  875
  Số lần cài đặt
  11.219
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 解决百度云大文件下载限制 - 一行代码,解决百度云大文件下载限制

  Tác giả
  funianwuxin
  Cài đặt hàng ngày
  825
  Số lần cài đặt
  995.267
  Đánh giá
  1551 9 12
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 视频站启用html5播放器 - 三大功能 。启用html5播放器;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:优.土、QQ、B站、新浪、微博、网易视频[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、熊猫、YY、虎牙、龙珠。可自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  520
  Số lần cài đặt
  166.307
  Đánh giá
  988 5 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 百度网盘直接下载助手 直链加速版 - 通过迅雷,IDM直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,告别百度VIP,免装客户端,支持批量下载

  Tác giả
  syhyz1990
  Cài đặt hàng ngày
  419
  Số lần cài đặt
  78.400
  Đánh giá
  177 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 网页限制解除(改) - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动,改为黑名单制。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  478
  Số lần cài đặt
  92.104
  Đánh giá
  646 4 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 全网音乐一键免费下载 一键搜索 在线试听 最新修复多个bug - 全网音乐在线试听 一键免费下载 一键搜索 提供多站合一 音乐试听 音乐下载 音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅

  Tác giả
  村长
  Cài đặt hàng ngày
  480
  Số lần cài đặt
  92.008
  Đánh giá
  375 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 网盘自动填写密码【威力加强版】 - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  493
  Số lần cài đặt
  100.027
  Đánh giá
  746 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. EX-百度云盘去加载提示版 - 网盘内和分享链接页面均显示[EX-下载]按钮,支持百度企业网盘;

  Tác giả
  yi ming
  Cài đặt hàng ngày
  417
  Số lần cài đặt
  76.934
  Đánh giá
  243 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Popup Blocker Script - The most efficient user script for blocking popups of all types. Designed to fight the sneakiest popups including the ones on adult and streaming websites.

  Tác giả
  MikeWang87
  Cài đặt hàng ngày
  434
  Số lần cài đặt
  67.669
  Đánh giá
  330 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Youtube Download MP4,3GP,MP3,AVI, 1080,720,480,360 - Download music, video of youtube in the best qualities and without annoying programs.

  Tác giả
  you2go0
  Cài đặt hàng ngày
  367
  Số lần cài đặt
  44.447
  Đánh giá
  65 1 9
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  349
  Số lần cài đặt
  364.038
  Đánh giá
  2669 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. gwdang - [含有购物党的返利]浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  407
  Số lần cài đặt
  191.103
  Đánh giá
  1530 6 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  313
  Số lần cài đặt
  62.152
  Đánh giá
  379 8 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  295
  Số lần cài đặt
  336.054
  Đánh giá
  1907 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 城通网盘、皮皮盘、牛盘显示正确下载地址 - 城通网盘、皮皮盘、牛盘显示正确下载地址!去掉遮挡的popjump透明层!自动跳到第二页!

  Tác giả
  Dave B
  Cài đặt hàng ngày
  325
  Số lần cài đặt
  104.813
  Đánh giá
  768 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. Split dan Macro untuk Bubble.am - Shift is split, Q is macro

  Tác giả
  TukangTIDUR
  Cài đặt hàng ngày
  223
  Số lần cài đặt
  167.048
  Đánh giá
  43 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 贴吧全能助手 - 【装这一个脚本就够了~可能是你遇到的最好用的贴吧增强脚本】,百度贴吧 tieba.baidu.com 看贴(包括楼中楼)无须登录,完全去除扰眼和各类广告模块,全面精简并美化各种贴吧页面,去除贴吧帖子里链接的跳转,按发帖时间排序,查看贴吧用户发言记录,贴子关键字屏蔽,移除会员彩名,直接在当前页面查看原图,可缩放,可多开,可拖拽

  Tác giả
  忆世萧遥
  Cài đặt hàng ngày
  261
  Số lần cài đặt
  147.384
  Đánh giá
  1031 6 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. Userscript+ : Show Site All UserJS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  204
  Số lần cài đặt
  56.925
  Đánh giá
  883 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 哔站直播全裸2233娘 - 哔站直播间的2233娘挂件替换为全裸版本

  Tác giả
  journey_ad
  Cài đặt hàng ngày
  213
  Số lần cài đặt
  794
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 百度广告(首尾推广及右侧广告)清理 - 彻底清理百度搜索(www.baidu.com)结果首尾的推广广告、二次顽固广告与右侧广告,并防止反复

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  222
  Số lần cài đặt
  156.081
  Đánh giá
  731 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 豆瓣资源下载大师:1秒搞定豆瓣电影|音乐|图书下载 - 【装这一个脚本就够了!可能是你遇到的最好的豆瓣增强脚本】聚合数百家资源网站,通过右侧边栏1秒告诉你哪些网站能下载豆瓣页面上的电影|电视剧|纪录片|综艺|动画|音乐|图书等,有资源的网站显示绿色,没资源的网站显示黄色,就这么直观!所有豆瓣条目均提供在线播放|阅读、字幕|歌词下载及PT|NZB|BT|磁力|百度盘|115网盘等下载链接,加入官网打死也不出的豆列搜索功能,此外还能给豆瓣条目额外添加IMDB评分|IMDB TOP 250|Metascore评分|烂番茄评分|AniDB评分|Bgm评分|MAL评分等更多评分形式。官方QQ群:691023412,验证口令:imdb

  Tác giả
  bimzcy
  Cài đặt hàng ngày
  754
  Số lần cài đặt
  12.312
  Đánh giá
  118 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 一键VIP视频解析、去广告(全网) - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  mark zhang
  Cài đặt hàng ngày
  174
  Số lần cài đặt
  2.388
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. The best Video & Audio Downloader from 5000+ sites including Youtube, Support 1080P, 2K, 4k & 8K - Download video and audio from Youtube, Twitter, Vimeo, Facebook, Instagram, SoundCloud, Dailymotion, Liveleak, Break, Imgur, Mashable, Reddit, 1TV, VK, youku, bilibili and 5000 more sites for free. Also support to download subtitles. Free, fast and easy to use. No need to install any annoying softwares.

  Tác giả
  DistillVideo.com
  Cài đặt hàng ngày
  167
  Số lần cài đặt
  296
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 论坛网盘链接免密提取 - 激活网盘链接,同时自动填写密码,支持绝大多数Discuz论坛,zd423网站

  Tác giả
  树荫下的天空
  Cài đặt hàng ngày
  143
  Số lần cài đặt
  60.896
  Đánh giá
  293 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. PX-百度云盘 - 百度网盘文件直链提取, 支持一键发送至proxyee-down进行下载

  Tác giả
  Big Pear
  Cài đặt hàng ngày
  127
  Số lần cài đặt
  18.020
  Đánh giá
  125 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 网页限制解除(精简优化版) - 解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  148
  Số lần cài đặt
  6.081
  Đánh giá
  33 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  133
  Số lần cài đặt
  170.187
  Đánh giá
  546 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  110
  Số lần cài đặt
  185.781
  Đánh giá
  782 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 百度搜索 - 优化 - 1、屏蔽百度推广 2、关闭百度广告联盟信息收集 3、绑定快捷键 4、布局调整 5、居中单列(可选) 6、居中双列(可选)

  Tác giả
  浮生@未歇
  Cài đặt hàng ngày
  117
  Số lần cài đặt
  32.239
  Đánh giá
  180 5 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. Baidu Tieba: No Login - View Baidu Tieba without login.

  Tác giả
  VA
  Cài đặt hàng ngày
  105
  Số lần cài đặt
  101.558
  Đánh giá
  566 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. YouTube + - YouTube with more freedom

  Tác giả
  ParticleCore
  Cài đặt hàng ngày
  119
  Số lần cài đặt
  156.634
  Đánh giá
  1004 6 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. Anti-Adblock Killer | Reek - Helps you keep your Ad-Blocker active, when you visit a website and it asks you to disable.

  Tác giả
  reek
  Cài đặt hàng ngày
  115
  Số lần cài đặt
  238.500
  Đánh giá
  977 20 39
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. Surviv Aimbot - Aimhacks for Surviv.IO

  Tác giả
  Zach A
  Cài đặt hàng ngày
  112
  Số lần cài đặt
  9.767
  Đánh giá
  5 1 8
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. BaiduPan Explorer - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [百度云盘企业版] [企业版] [baidu] [baiduyun] [yunpan] [baiduyunpan] [eyun]

  Tác giả
  luochenzhimu
  Cài đặt hàng ngày
  97
  Số lần cài đặt
  8.777
  Đánh giá
  79 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  Wang Hsin-che
  Cài đặt hàng ngày
  115
  Số lần cài đặt
  172.381
  Đánh giá
  1571 6 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. Yet Another Weibo Filter - 新浪微博根据关键词、作者、话题、来源等过滤微博;修改版面。 新浪微博根據關鍵字、作者、話題、來源等篩選微博;修改版面。 filter Sina Weibo by keywords, authors, topics, sources, etc.; modify layout

  Tác giả
  ts
  Cài đặt hàng ngày
  101
  Số lần cài đặt
  68.006
  Đánh giá
  856 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)