Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. Bỏ qua Tất cả Các liên kết ngắn JS - Bỏ qua tất cả các trang web liên kết ngắn tự động bỏ qua các trang web liên kết gây phiền nhiễu, trực tiếp đến đích của bạn

  Tác giả
  bloggerpemula
  Cài đặt hàng ngày
  276
  Số lần cài đặt
  315.631
  Đánh giá
  408 131 63
  Đã tạo
  31-08-2021
  Đã cập nhật
  24-02-2024
 2. ChatGPT Vô cùng ∞ JS - Tạo ra vô số câu trả lời từ ChatGPT thông minh (bằng bất kỳ ngôn ngữ nào!)

  Tác giả
  adamlui
  Cài đặt hàng ngày
  204
  Số lần cài đặt
  69.902
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  28-04-2023
  Đã cập nhật
  26-02-2024
 3. KeepChatGPT JS - Đây là một tiện ích bổ sung cải thiện khả năng bảo mật dữ liệu của ChatGPT và hiệu suất, chia sẻ nhiều tính năng đổi mới miễn phí, như làm mới tự động, bảo tồn hoạt động, bảo mật dữ liệu, hủy kiểm toán, sao chép cuộc trò chuyện, ký tự không giới hạn, làm sạch trang chủ, hiển thị trên màn hình lớn, hiển thị toàn màn hình, chặn theo dõi và phát triển liên tục và hơn nữa.

  Tác giả
  xcanwin
  Cài đặt hàng ngày
  136
  Số lần cài đặt
  245.078
  Đánh giá
  162 28 11
  Đã tạo
  28-03-2023
  Đã cập nhật
  19-02-2024
 4. Image Downloader JS - Images can be extracted and batch downloaded from most websites. Especially for websites the right click fails or image can not save. Extra features: zip download / auto-enlarge image. See the script description at info page (suitable for chrome/firefox+tampermonkey)

  Tác giả
  taoyuancun123
  Cài đặt hàng ngày
  120
  Số lần cài đặt
  166.262
  Đánh giá
  185 16 0
  Đã tạo
  08-01-2021
  Đã cập nhật
  18-01-2024
 5. GoogleGPT 🤖 JS - Thêm câu trả lời của ChatGPT vào thanh bên Google Search

  Tác giả
  KudoAIadamlui
  Cài đặt hàng ngày
  79
  Số lần cài đặt
  38.262
  Đánh giá
  8 0 1
  Đã tạo
  30-10-2023
  Đã cập nhật
  23-02-2024
 6. Đừng Lấy IP Của Tôi JS - Chặn việc thu thập địa chỉ IP thực hiện bởi yêu cầu API bên ngoài.

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  46
  Số lần cài đặt
  5.652
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  04-08-2023
  Đã cập nhật
  17-01-2024
 7. Nút dịch bình luận YouTube JS - Thêm nút dịch vào nhận xét trên YouTube && Live Chat Translation

  Tác giả
  linkwanggo
  Cài đặt hàng ngày
  41
  Số lần cài đặt
  21.000
  Đánh giá
  53 1 2
  Đã tạo
  06-12-2022
  Đã cập nhật
  13-05-2023
 8. Selection and Copying Restorer (Universal) JS - Mở khóa chuột phải, loại bỏ hạn chế sao chép, cắt, chọn văn bản, menu chuột phải, sao chép văn bản, chọn văn bản, chuột phải trên hình ảnh, vv. Tăng cường tính năng: Chọn văn bản liên kết với phím Alt.

  Tác giả
  𝖢𝖸 𝖥𝗎𝗇𝗀
  Cài đặt hàng ngày
  39
  Số lần cài đặt
  18.679
  Đánh giá
  70 2 0
  Đã tạo
  06-06-2021
  Đã cập nhật
  25-02-2024
 9. YouTube Lite (trải nghiệm tốt nhất) JS - Làm cho giao diện YouTube nhẹ hơn, ẩn đi các video có từ khóa, thêm nút tải xuống và mở video trên trang không có quảng cáo (nhúng youtube-nocookie).

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  5.174
  Đánh giá
  2 2 2
  Đã tạo
  26-09-2023
  Đã cập nhật
  14-02-2024
 10. ChatGPT ChatTree 🌳 JS - ChatGPT ChatTree 🌳, 🚀quản lý vĩnh viễn và không giới hạn các tương tác của bạn với ChatGPT🚀 🔄cập nhật và trực quan hóa cây trò chuyện ChatGPT theo thời gian thực🔄 💡mẹo trò chuyện với ChatGPT, ghi chú tùy chỉnh, dấu trang💡🔍Tìm kiếm thông minh trong ChatGPT: xác định nhanh các cuộc trò chuyện cụ thể🔍 📋Bảng điều khiển quản lý tương tác với ChatGPT, giao diện thân thiện, các tùy chọn quản lý tương tác đầy đủ, phân loại, thẻ và nhiều hơn nữa📋

  Tác giả
  cuizhenzhi
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  3.247
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  04-10-2023
  Đã cập nhật
  21-02-2024
 11. ChatGPT Tự Động Tiếp Tục ⏩ JS - ⚡ Tiếp tục tạo ra nhiều câu trả lời ChatGPT một cách tự động

  Tác giả
  adamlui
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  6.516
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  21-05-2023
  Đã cập nhật
  26-02-2024
 12. ChatGPT Tự động Cập nhật ↻ JS - *AN TOÀN* loại bỏ đặt lại trò chuyện 10 phút, lỗi mạng liên tục và kiểm tra Cloudflare khỏi ChatGPT.

  Tác giả
  adamlui
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  11.911
  Đánh giá
  14 1 0
  Đã tạo
  23-03-2023
  Đã cập nhật
  26-02-2024
 13. AdGuard Popup Blocker JS - Chặn quảng cáo bật lên trên các trang web

  Tác giả
  Yuval Yaron
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  488
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  06-02-2024
  Đã cập nhật
  06-02-2024
 14. DuckDuckGPT 🤖 JS - Thêm câu trả lời của ChatGPT vào thanh bên DuckDuckGo Search (được hỗ trợ bởi GPT-4!)

  Tác giả
  adamluiKudoAI
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  8.630
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  11-02-2023
  Đã cập nhật
  23-02-2024
 15. Tabview Youtube JS - Chuyển đổi bình luận và danh sách thành tab cho Video YouTube

  Tác giả
  𝖢𝖸 𝖥𝗎𝗇𝗀
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  7.100
  Đánh giá
  61 2 1
  Đã tạo
  29-06-2021
  Đã cập nhật
  26-02-2024
 16. TikTok Magic (tải xuống động) JS - Tải xuống video mà không có logo/dấu nước chỉ bằng một cú nhấp chuột, trực tiếp từ TikTok. Các tính năng khác sẽ sớm được cập nhật.

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  326
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  10-02-2024
  Đã cập nhật
  10-02-2024
 17. Chế độ tối thông minh JS - Đó là một chủ đề tối thông minh tự động chuyển sang màn hình tối khi màu nền của trang chủ sáng. Cung cấp chức năng bộ lọc cho phép người dùng thêm hoặc loại trừ URL để áp dụng trực tiếp.

  Tác giả
  ndaesik
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  10.267
  Đánh giá
  8 3 2
  Đã tạo
  25-10-2021
  Đã cập nhật
  06-05-2023
 18. AdGuard Extra JS - AdGuard Extra được thiết kế để giải quyết các vấn đề khi mà các quy tắc chặn quảng cáo thông thường chưa đủ.

  Tác giả
  luxysiv
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  14.504
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  04-12-2021
  Đã cập nhật
  13-09-2022
 19. Hộp Vô Dụng của Facebook JS - Loại bỏ hộp thông báo bạn phải đăng ký hoặc đăng nhập để xem trang này trên Facebook.

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  770
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  24-11-2023
  Đã cập nhật
  25-11-2023
 20. ChatGPT Chế độ Màn hình Rộng 🖥️ JS - Thêm chế độ Widescreen + Fullscreen vào ChatGPT để cải thiện hiển thị + giảm cuộn trang

  Tác giả
  adamlui
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  5.627
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  08-03-2023
  Đã cập nhật
  26-02-2024
 21. Thanh Tìm Kiếm Phụ + Deep Web JS - Cung cấp truy cập vào các liên kết deep web ngay cả trong các trình duyệt thông thường và thêm nhiều lựa chọn công cụ tìm kiếm thay thế vào Google. Quyền riêng tư là một quyền, không phải là một lựa chọn.

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  814
  Đánh giá
  0 1 0
  Đã tạo
  15-11-2023
  Đã cập nhật
  17-02-2024
 22. Mxo Bot JS - Nhanh, Tự Động Bảo Mật Và Dễ Dàng Cấu Hình Với Menu

  Tác giả
  Mami Ş.
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  3.599
  Đánh giá
  4 2 2
  Đã tạo
  12-02-2023
  Đã cập nhật
  25-10-2023
 23. KeepChatGPT实用工具箱 JS - Đây là một tiện ích bổ sung cải thiện khả năng bảo mật dữ liệu của ChatGPT và hiệu suất, chia sẻ nhiều tính năng đổi mới miễn phí, như làm mới tự động, bảo tồn hoạt động, bảo mật dữ liệu, hủy kiểm toán, sao chép cuộc trò chuyện, ký tự không giới hạn, làm sạch trang chủ, hiển thị trên màn hình lớn, hiển thị toàn màn hình, chặn theo dõi và phát triển liên tục và hơn nữa.

  Tác giả
  FieeCx330
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  26-02-2024
  Đã cập nhật
  26-02-2024
 24. YouTube More Tốc độ JS - Thêm nút dưới một video với tốc độ phát lại hơn YouTube.

  Tác giả
  ssssssander
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  6.598
  Đánh giá
  13 0 1
  Đã tạo
  13-02-2021
  Đã cập nhật
  18-12-2023
 25. Công cụ Hacker (Xem mã nguồn F12) JS - Đây là một "công cụ phát triển" cho việc chỉnh sửa và xem các phần tử HTML và sử dụng JavaScript. Nó đi kèm với giao diện phản hồi cho thiết bị di động.

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  457
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  04-08-2023
  Đã cập nhật
  03-10-2023
 26. Bộ Chỉnh Sửa URL cho Các Công Cụ Tìm Kiếm JS - Script Tampermonkey này cải thiện việc sử dụng công cụ tìm kiếm của bạn bằng cách chỉnh sửa URL trong kết quả tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm, chuyển hướng đến các trang thay thế, cho phép trải nghiệm duyệt web tùy chỉnh và hiệu quả hơn. Bạn cũng có thể thêm quy tắc chỉnh sửa URL tùy chỉnh của mình vào script và được chào đón để cam kết các quy tắc của mình với script này để làm cho nó hữu ích hơn.

  Tác giả
  D.Rathburn
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  206
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  01-01-2024
  Đã cập nhật
  15-02-2024
 27. Facebook Adblocker JS - Chặn quảng cáo được tài trợ trên trang chủ Facebook.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  3.951
  Đánh giá
  4 0 4
  Đã tạo
  25-09-2019
  Đã cập nhật
  10-07-2022
 28. Discord Get Your Token JS - Get your Discord token

  Tác giả
  fir4tozden
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  2.898
  Đánh giá
  3 0 1
  Đã tạo
  22-12-2021
  Đã cập nhật
  05-01-2024
 29. BraveGPT 🤖 JS - Thêm câu trả lời của ChatGPT vào thanh bên của Brave Search (được cung cấp bởi GPT-4!)

  Tác giả
  adamluiKudoAI
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  4.105
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  24-03-2023
  Đã cập nhật
  23-02-2024
 30. Xóa Lịch Sử ChatGPT 🕶️ JS - Xóa lịch sử trò chuyện tự động khi ghé thăm chat.openai.com

  Tác giả
  adamlui
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  1.942
  Đánh giá
  2 1 0
  Đã tạo
  26-02-2023
  Đã cập nhật
  26-02-2024
 31. 百度网盘超级会员直充 JS - https://greasyfork.org/vi/scripts/123

  Tác giả
  Bbk Jeh
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  106
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-12-2023
  Đã cập nhật
  29-12-2023
 32. ABPVN AdsBlock JS - Script chặn quảng cáo,loại bỏ chờ đợi của ABPVN

  Tác giả
  ABPVN
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  11.024
  Đánh giá
  29 0 0
  Đã tạo
  09-04-2015
  Đã cập nhật
  29-06-2023
 33. ChatGPT cải thiện JS - Hộp thoại rộng & Xóa lịch sử trò chuyện & Khai báo trả lời bằng ngôn ngữ được chỉ định cho GPT

  Tác giả
  XiaoYingYo
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.311
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  04-05-2023
  Đã cập nhật
  09-11-2023
 34. Discord Login with Token JS - Login with your Discord token

  Tác giả
  fir4tozden
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  133
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  05-01-2024
  Đã cập nhật
  05-01-2024
 35. Spotify Web - Sao chép Thông tin Bài hát JS - Thêm một mục vào menu ngữ cảnh để sao chép tên bài hát và nghệ sĩ đã chọn vào khay nhớ tạm

  Tác giả
  cuzi
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  3.676
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  27-12-2017
  Đã cập nhật
  22-10-2023
 36. Enable ChatGPT Mobile JS - Kích hoạt phiên bản di động của ChatGPT trên trình duyệt máy tính

  Tác giả
  𝖢𝖸 𝖥𝗎𝗇𝗀
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  861
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  18-06-2023
  Đã cập nhật
  18-06-2023

Công khai script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)