Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Showing results for all languages. Show Tiếng Việt results only.

 1. 百度网盘高速下载助手 - # 我的网盘内和分享链接页面内显示下载助手按钮;

  Tác giả
  zd423
  Cài đặt hàng ngày
  3.510
  Số lần cài đặt
  13.242
  Đánh giá
  127 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  2.673
  Số lần cài đặt
  726.107
  Đánh giá
  1828 15 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  2.451
  Số lần cài đặt
  1.379.726
  Đánh giá
  3331 30 14
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.2.1更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  1.535
  Số lần cài đặt
  72.078
  Đánh giá
  122 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 解决百度云大文件下载限制 - 一行代码,解决百度云大文件下载限制

  Tác giả
  funianwuxin
  Cài đặt hàng ngày
  1.263
  Số lần cài đặt
  881.199
  Đánh giá
  1502 9 11
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. EX-百度云盘 - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [百度云盘企业版] [企业版] [baidu] [baiduyun] [yunpan] [baiduyunpan] [eyun]

  Tác giả
  gxvv
  Cài đặt hàng ngày
  837
  Số lần cài đặt
  230.384
  Đánh giá
  780 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 全网音乐一键免费下载 一键搜索 在线试听 最新修复版2018.1.18晚更新 - 全网音乐在线试听 一键免费下载 一键搜索 提供多站合一 音乐试听 音乐下载 音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅

  Tác giả
  村长
  Cài đặt hàng ngày
  797
  Số lần cài đặt
  26.108
  Đánh giá
  116 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 解除B站区域限制 - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效; 只支持番剧视频;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  699
  Số lần cài đặt
  135.169
  Đánh giá
  534 4 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 网盘自动填写密码【威力加强版】 - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  680
  Số lần cài đặt
  41.366
  Đánh giá
  440 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  668
  Số lần cài đặt
  295.721
  Đánh giá
  1785 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Youtube Best Video Downloader 2 - Download every YouTube video you want and you can download them as Full-HD MP4, FLV, 3GP, MP3 192kbps, M4A and AAC formats. Also thumbnails and subtitles can be downloaded! Easy & Fast!

  Tác giả
  BestVideoDownloader 2
  Cài đặt hàng ngày
  542
  Số lần cài đặt
  154.965
  Đánh giá
  575 6 12
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 百度网盘直接下载助手 眾人拾柴版 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的多種下载地址

  Tác giả
  NambaAsuka
  Cài đặt hàng ngày
  549
  Số lần cài đặt
  48.210
  Đánh giá
  88 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 城通网盘、皮皮盘、牛盘显示正确下载地址 - 城通网盘、皮皮盘、牛盘显示正确下载地址!去掉遮挡的popjump透明层!自动跳到第二页!

  Tác giả
  Dave B
  Cài đặt hàng ngày
  486
  Số lần cài đặt
  65.829
  Đánh giá
  575 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 视频站启用html5播放器 - 拥抱html5,告别Flash。添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换[万能网页]全屏、上下帧、播放速度。支持站点:优.土、QQ、新浪、微博、网易视频[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、央视、风行、百度云视频、熊猫、龙珠、战旗直播等,可自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  480
  Số lần cài đặt
  116.715
  Đánh giá
  785 3 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  434
  Số lần cài đặt
  322.808
  Đánh giá
  2540 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Douban Download Search(支持https) - 增加豆瓣电影、图书,音乐的下载搜索链接

  Tác giả
  Liu Binyan
  Cài đặt hàng ngày
  443
  Số lần cài đặt
  5.438
  Đánh giá
  84 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. gwdang - 浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  429
  Số lần cài đặt
  156.303
  Đánh giá
  1367 5 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Popup Blocker Script - The most efficient user script for blocking popups of all types. Designed to fight the sneakiest popups including the ones on adult and streaming websites.

  Tác giả
  MikeWang87
  Cài đặt hàng ngày
  394
  Số lần cài đặt
  5.583
  Đánh giá
  43 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 91无限次观看 - 解决91观看次数的问题

  Tác giả
  nrop19
  Cài đặt hàng ngày
  383
  Số lần cài đặt
  13.134
  Đánh giá
  115 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  380
  Số lần cài đặt
  148.703
  Đánh giá
  515 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 贴吧全能助手 - 【装这一个脚本就够了~可能是你遇到的最好用的贴吧增强脚本】,百度贴吧 tieba.baidu.com 看贴(包括楼中楼)无须登录,完全去除扰眼和各类广告模块,全面精简并美化各种贴吧页面,去除贴吧帖子里链接的跳转,按发帖时间排序,查看贴吧用户发言记录,贴子关键字屏蔽,移除会员彩名,直接在当前页面查看原图,可缩放,可多开,可拖拽

  Tác giả
  忆世萧遥
  Cài đặt hàng ngày
  344
  Số lần cài đặt
  116.337
  Đánh giá
  902 5 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 百度广告(首尾推广及右侧广告)清理 - 彻底清理百度搜索(www.baidu.com)结果首尾的推广广告、二次顽固广告与右侧广告,并防止反复

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  341
  Số lần cài đặt
  128.247
  Đánh giá
  663 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Userscript+ : Show Site All UserJS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  327
  Số lần cài đặt
  33.094
  Đánh giá
  644 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 咸鱼搜索框 - try to take over the world!

  Tác giả
  飯小團
  Cài đặt hàng ngày
  266
  Số lần cài đặt
  1.372
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  259
  Số lần cài đặt
  31.573
  Đánh giá
  243 6 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  238
  Số lần cài đặt
  175.115
  Đánh giá
  340 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 网页限制解除(改) - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动,改为黑名单制。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  222
  Số lần cài đặt
  40.276
  Đánh giá
  417 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 吾爱破解网盘激活&提取码自动补全 - 激活吾爱破解论坛中的百度网盘链接,并自动补全提取码然后跳转到分享地址

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  216
  Số lần cài đặt
  41.898
  Đánh giá
  202 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  Wang Hsin-che
  Cài đặt hàng ngày
  213
  Số lần cài đặt
  156.768
  Đánh giá
  1514 5 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 闲鱼搜索框显示 - try to take over the world!

  Tác giả
  WarsFeng
  Cài đặt hàng ngày
  208
  Số lần cài đặt
  14.990
  Đánh giá
  128 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 咸鱼看图助手 - 清除第一个图片被app推广挡住的问题,拯救强迫症!

  Tác giả
  peasshoter
  Cài đặt hàng ngày
  181
  Số lần cài đặt
  1.469
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Split dan Macro untuk Bubble.am - Shift is split, Q is macro

  Tác giả
  TukangTIDUR
  Cài đặt hàng ngày
  202
  Số lần cài đặt
  139.143
  Đánh giá
  40 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  197
  Số lần cài đặt
  172.349
  Đánh giá
  770 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. Youtube Download MP4,3GP,MP3,AVI, 1080,720,480,360 - Download music, video of youtube in the best qualities and without annoying programs.

  Tác giả
  you2go0
  Cài đặt hàng ngày
  181
  Số lần cài đặt
  350
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Yet Another Weibo Filter - 新浪微博根据关键词、作者、话题、来源等过滤微博;修改版面。 新浪微博根據關鍵字、作者、話題、來源等篩選微博;修改版面。 filter Sina Weibo by keywords, authors, topics, sources, etc.; modify layout

  Tác giả
  ts
  Cài đặt hàng ngày
  177
  Số lần cài đặt
  53.275
  Đánh giá
  755 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. YouTube + - YouTube with more freedom

  Tác giả
  ParticleCore
  Cài đặt hàng ngày
  169
  Số lần cài đặt
  138.255
  Đánh giá
  967 6 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. Baidu Tieba: No Login - View Baidu Tieba without login.

  Tác giả
  VA
  Cài đặt hàng ngày
  152
  Số lần cài đặt
  89.443
  Đánh giá
  537 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. Easy offline - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  152
  Số lần cài đặt
  47.452
  Đánh giá
  727 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. EX-百度云盘-viplink - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [百度云盘企业版] [企业版] [baidu] [baiduyun] [yunpan] [baiduyunpan] [eyun]

  Tác giả
  草头诗人
  Cài đặt hàng ngày
  193
  Số lần cài đặt
  193
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 论坛网盘链接免密提取 - 激活网盘链接,同时自动填写密码,支持绝大多数Discuz论坛,zd423网站

  Tác giả
  树荫下的天空
  Cài đặt hàng ngày
  158
  Số lần cài đặt
  43.839
  Đánh giá
  221 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. Anti-Adblock Killer | Reek - Helps you keep your Ad-Blocker active, when you visit a website and it asks you to disable.

  Tác giả
  reek
  Cài đặt hàng ngày
  135
  Số lần cài đặt
  221.497
  Đánh giá
  916 20 39
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. True URL downloads - Decryption and Display the real URL of the download links.(of xunlei,kuaiche,xuanfeng;thunder,flashget,qqdl)

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  127
  Số lần cài đặt
  45.344
  Đánh giá
  526 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. 知乎免登录 - 并且去掉链接跳转。

  Tác giả
  CCAV
  Cài đặt hàng ngày
  114
  Số lần cài đặt
  17.839
  Đánh giá
  83 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)