Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:
 1. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  2.522
  Số lần cài đặt
  1.161.346
  Đánh giá
  3147 29 14
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  2.064
  Số lần cài đặt
  535.691
  Đánh giá
  1563 9 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 解决百度云大文件下载限制 - 一行代码,解决百度云大文件下载限制

  Tác giả
  funianwuxin
  Cài đặt hàng ngày
  1.333
  Số lần cài đặt
  770.807
  Đánh giá
  1448 9 8
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  664
  Số lần cài đặt
  146.275
  Đánh giá
  304 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 百度网盘直接下载助手改 - 直接拷贝粘贴 ivesjay的, 但根据高人的方法修改了一行, 令其能在2017 Nov 19的度盘网页正确显示按钮. 原作者是https://greasyfork.org/zh-CN/users/70373-ivesjay 的百度网盘直接下载助手0.9.24

  Tác giả
  ntchris
  Cài đặt hàng ngày
  820
  Số lần cài đặt
  12.887
  Đánh giá
  42 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. EX-百度云盘 - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [百度云盘企业版] [企业版] [baidu] [baiduyun] [yunpan] [baiduyunpan] [eyun]

  Tác giả
  gxvv
  Cài đặt hàng ngày
  576
  Số lần cài đặt
  174.402
  Đánh giá
  665 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  619
  Số lần cài đặt
  255.139
  Đánh giá
  1684 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Youtube Best Video Downloader 2 - Download every YouTube video you want and you can download them as Full-HD MP4, FLV, 3GP, MP3 192kbps, M4A and AAC formats. Also thumbnails and subtitles can be downloaded! Easy & Fast!

  Tác giả
  BestVideoDownloader 2
  Cài đặt hàng ngày
  590
  Số lần cài đặt
  118.821
  Đánh giá
  467 5 9
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  489
  Số lần cài đặt
  293.281
  Đánh giá
  2445 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  427
  Số lần cài đặt
  127.036
  Đánh giá
  494 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 视频站启用html5播放器 - 拥抱html5,告别Flash。支持站点:优.土、QQ、新浪、微博、网易短视频[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、央视、风行、百度云视频、熊猫、龙珠、战旗直播等。并添加播放快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量调节、下一个视频、全屏、上下帧、播放速度调节

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  373
  Số lần cài đặt
  80.979
  Đánh giá
  594 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. gwdang - 浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  431
  Số lần cài đặt
  132.800
  Đánh giá
  1263 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 网盘自动填写密码【增强版】 - 网盘自动填写提取密码【增强版】+网盘超链接与提取码融合。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  309
  Số lần cài đặt
  143.165
  Đánh giá
  1470 6 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. VIP视频在线解析破解去广告(全网) - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  368
  Số lần cài đặt
  3.442
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 百度网盘直接下载助手 - 临时修改版,直接可以显示下载按钮。直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  Bohan Yang (Brent)
  Cài đặt hàng ngày
  318
  Số lần cài đặt
  128.716
  Đánh giá
  238 1 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 贴吧全能助手 - 【装这一个脚本就够了~可能是你遇到的最好用的贴吧增强脚本】,百度贴吧 tieba.baidu.com 看贴(包括楼中楼)无须登录,完全去除扰眼和各类广告模块,全面精简并美化各种贴吧页面,去除贴吧帖子里链接的跳转,按发帖时间排序,查看贴吧用户发言记录,贴子关键字屏蔽,移除会员彩名,直接在当前页面查看原图,可缩放,可多开,可拖拽

  Tác giả
  忆世萧遥
  Cài đặt hàng ngày
  300
  Số lần cài đặt
  96.631
  Đánh giá
  805 5 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 解除B站区域限制 - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效; 只支持番剧视频;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  213
  Số lần cài đặt
  62.693
  Đánh giá
  360 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 论坛网盘链接免密提取 - 激活网盘链接,同时自动填写密码,支持绝大多数Discuz论坛,zd423网站

  Tác giả
  树荫下的天空
  Cài đặt hàng ngày
  234
  Số lần cài đặt
  29.904
  Đánh giá
  161 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 城通网盘、皮皮盘、牛盘显示正确下载地址 - 城通网盘、皮皮盘、牛盘显示正确下载地址!去掉遮挡的popjump透明层!自动跳到第二页!

  Tác giả
  Dave B
  Cài đặt hàng ngày
  201
  Số lần cài đặt
  44.711
  Đánh giá
  454 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Split dan Macro untuk Bubble.am - Shift is split, Q is macro

  Tác giả
  TukangTIDUR
  Cài đặt hàng ngày
  233
  Số lần cài đặt
  122.137
  Đánh giá
  37 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. Kill Baidu AD - Just Kill Baidu AD

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  236
  Số lần cài đặt
  114.080
  Đánh giá
  626 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 网易云音乐直接下载 - 在单曲页面显示歌词、翻译、封面、歌曲下载链接并以高音质试听。同时支持歌单、专辑、等页面直接下载单曲。如遇到错误,请阅读附加信息后进行反馈。

  Tác giả
  ocrosoft
  Cài đặt hàng ngày
  219
  Số lần cài đặt
  19.523
  Đánh giá
  83 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. YouTube + - YouTube with more freedom

  Tác giả
  ParticleCore
  Cài đặt hàng ngày
  178
  Số lần cài đặt
  125.538
  Đánh giá
  925 6 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  149
  Số lần cài đặt
  157.258
  Đánh giá
  761 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 百度盘直接下载 - 就他妈不装百度云管家

  Tác giả
  Z3JlYXN5Zm9yaw==
  Cài đặt hàng ngày
  89
  Số lần cài đặt
  73.158
  Đánh giá
  146 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. Anti-Adblock Killer | Reek - Helps you keep your Ad-Blocker active, when you visit a website and it asks you to disable.

  Tác giả
  reek
  Cài đặt hàng ngày
  169
  Số lần cài đặt
  210.774
  Đánh giá
  885 21 36
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 吾爱破解网盘激活&提取码自动补全 - 激活吾爱破解论坛中的百度网盘链接,并自动补全提取码然后跳转到分享地址

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  136
  Số lần cài đặt
  30.954
  Đánh giá
  160 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Douban Download Search(支持https) - 增加豆瓣电影、图书,音乐的下载搜索链接

  Tác giả
  Liu Binyan
  Cài đặt hàng ngày
  159
  Số lần cài đặt
  2.236
  Đánh giá
  18 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. Yet Another Weibo Filter - 新浪微博根据关键词、作者、话题、来源等过滤微博;修改版面。 新浪微博根據關鍵字、作者、話題、來源等篩選微博;修改版面。 filter Sina Weibo by keywords, authors, topics, sources, etc.; modify layout

  Tác giả
  ts
  Cài đặt hàng ngày
  157
  Số lần cài đặt
  43.616
  Đánh giá
  686 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 挊-随时开车 - 自动获取磁链接并自动离线下载

  Tác giả
  thunderhit
  Cài đặt hàng ngày
  115
  Số lần cài đặt
  33.031
  Đánh giá
  536 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 网页限制解除(改) - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动,改为黑名单制。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  152
  Số lần cài đặt
  29.397
  Đánh giá
  340 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  Wang Hsin-che
  Cài đặt hàng ngày
  131
  Số lần cài đặt
  141.521
  Đánh giá
  1451 5 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 超碰视频去广告,解决VIP限制 - 超碰小视频去广告,解决VIP限制

  Tác giả
  Svend
  Cài đặt hàng ngày
  102
  Số lần cài đặt
  7.531
  Đánh giá
  54 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. Baidu Tieba: No Login - View Baidu Tieba without login.

  Tác giả
  VA
  Cài đặt hàng ngày
  124
  Số lần cài đặt
  80.543
  Đánh giá
  512 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 闲鱼搜索框显示 - try to take over the world!

  Tác giả
  WarsFeng
  Cài đặt hàng ngày
  134
  Số lần cài đặt
  9.010
  Đánh giá
  97 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,播放体验增强,HTTPS,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  110
  Số lần cài đặt
  18.873
  Đánh giá
  175 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 最新无缝破解各大视频网站VIP会员在线视频,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  130
  Số lần cài đặt
  9.258
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. AdsBypasser - Bypass Ads

  Tác giả
  legnaleurc
  Cài đặt hàng ngày
  112
  Số lần cài đặt
  153.542
  Đánh giá
  702 6 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. Userscript+ : Show Site All UserJS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  188
  Số lần cài đặt
  17.945
  Đánh giá
  485 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 斗鱼熊猫工具箱 - 屏蔽了用户进入提示,各种vip图标,过滤刷屏弹幕,屏蔽礼物,斗鱼画中画等。

  Tác giả
  khanid chan
  Cài đặt hàng ngày
  122
  Số lần cài đặt
  29.645
  Đánh giá
  270 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. 网盘自动填写密码【威力加强版】 - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  121
  Số lần cài đặt
  7.940
  Đánh giá
  145 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. Simple YouTube MP3 Button - Adds a download button to YouTube videos which allows you to download the MP3 of the video without having to leave the page

  Tác giả
  Arari
  Cài đặt hàng ngày
  131
  Số lần cài đặt
  76.838
  Đánh giá
  162 8 17
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. eBonus.gg Helper - Automate tasks on eBonus.gg

  Tác giả
  John Dunham
  Cài đặt hàng ngày
  103
  Số lần cài đặt
  13.590
  Đánh giá
  10 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. 网盘提取工具 - 尽可能在支持的网盘自动输入提取码,省去下载的烦恼。

  Tác giả
  iccfish
  Cài đặt hàng ngày
  93
  Số lần cài đặt
  46.514
  Đánh giá
  278 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. 知乎免登录 - 并且去掉链接跳转。

  Tác giả
  CCAV
  Cài đặt hàng ngày
  101
  Số lần cài đặt
  11.979
  Đánh giá
  66 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)