Greasy Fork is available in English.

Hộp Vô Dụng của Facebook

Loại bỏ hộp thông báo bạn phải đăng ký hoặc đăng nhập để xem trang này trên Facebook.

Tác giả
Jhon Pérgon
Cài đặt hàng ngày
11
Số lần cài đặt
839
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.1
Đã tạo
24-11-2023
Đã cập nhật
25-11-2023
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome Tương thích với Opera Tương thích với Safari Tương thích với Edge
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho