Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. 搜索引擎跳轉-文科版 JS - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  27.421
  Đánh giá
  415 0 1
  Đã tạo
  23-06-2014
  Đã cập nhật
  31-10-2017
 2. Selection and Copying Restorer (Universal) JS - Mở khóa chuột phải, loại bỏ hạn chế sao chép, cắt, chọn văn bản, menu chuột phải, sao chép văn bản, chọn văn bản, chuột phải trên hình ảnh, vv. Tăng cường tính năng: Chọn văn bản liên kết với phím Alt.

  Tác giả
  𝖢𝖸 𝖥𝗎𝗇𝗀
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  23.948
  Đánh giá
  78 2 0
  Đã tạo
  06-06-2021
  Đã cập nhật
  28-04-2024
 3. Image Downloader JS - Images can be extracted and batch downloaded from most websites. Especially for websites the right click fails or image can not save. Extra features: zip download / auto-enlarge image. See the script description at info page (suitable for chrome/firefox+tampermonkey)

  Tác giả
  taoyuancun123
  Cài đặt hàng ngày
  65
  Số lần cài đặt
  185.097
  Đánh giá
  195 16 0
  Đã tạo
  08-01-2021
  Đã cập nhật
  18-01-2024
 4. Tabview Youtube JS - Chuyển đổi bình luận và danh sách thành tab cho Video YouTube

  Tác giả
  𝖢𝖸 𝖥𝗎𝗇𝗀
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  9.311
  Đánh giá
  79 2 1
  Đã tạo
  29-06-2021
  Đã cập nhật
  12-07-2024
 5. ABPVN AdsBlock JS - Script chặn quảng cáo,loại bỏ chờ đợi của ABPVN

  Tác giả
  ABPVN
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  11.486
  Đánh giá
  29 0 0
  Đã tạo
  09-04-2015
  Đã cập nhật
  01-07-2024
 6. ChatGPT Chế độ Màn hình Rộng 🖥️ JS - Thêm chế độ Widescreen + Fullscreen vào ChatGPT để cải thiện hiển thị + giảm cuộn trang

  Tác giả
  adamlui
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  7.182
  Đánh giá
  18 0 0
  Đã tạo
  08-03-2023
  Đã cập nhật
  06-07-2024
 7. KeepChatGPT JS - Đây là một tiện ích bổ sung cải thiện khả năng bảo mật dữ liệu của ChatGPT và hiệu suất, chia sẻ nhiều tính năng đổi mới miễn phí, như làm mới tự động, bảo tồn hoạt động, bảo mật dữ liệu, hủy kiểm toán, sao chép cuộc trò chuyện, ký tự không giới hạn, làm sạch trang chủ, hiển thị trên màn hình lớn, hiển thị toàn màn hình, chặn theo dõi và phát triển liên tục và hơn nữa.

  Tác giả
  xcanwin
  Cài đặt hàng ngày
  42
  Số lần cài đặt
  256.088
  Đánh giá
  168 32 11
  Đã tạo
  28-03-2023
  Đã cập nhật
  23-05-2024
 8. Javascript-css beautify JS - Định dạng và làm đẹp mã nguồn JavaScript, JSON, CSS. Từ bản v4.1+, một vài định dạng khác cũng được hỗ trợ .

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  516
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  11-01-2016
  Đã cập nhật
  27-02-2023
 9. Spotify Web - Sao chép Thông tin Bài hát JS - Thêm một mục vào menu ngữ cảnh để sao chép tên bài hát và nghệ sĩ đã chọn vào khay nhớ tạm

  Tác giả
  cuzi
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.995
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  27-12-2017
  Đã cập nhật
  03-06-2024
 10. ChatGPT Vô cùng ∞ JS - Tạo ra vô số câu trả lời từ ChatGPT thông minh (bằng bất kỳ ngôn ngữ nào!)

  Tác giả
  adamlui
  Cài đặt hàng ngày
  193
  Số lần cài đặt
  97.755
  Đánh giá
  21 0 1
  Đã tạo
  28-04-2023
  Đã cập nhật
  06-07-2024
 11. ChatGPT Tự động Cập nhật ↻ JS - *AN TOÀN* loại bỏ đặt lại trò chuyện 10 phút, lỗi mạng liên tục và kiểm tra Cloudflare khỏi ChatGPT.

  Tác giả
  adamlui
  Cài đặt hàng ngày
  39
  Số lần cài đặt
  16.157
  Đánh giá
  16 1 0
  Đã tạo
  23-03-2023
  Đã cập nhật
  06-07-2024
 12. Bỏ qua Tất cả Các liên kết ngắn JS - Bỏ qua tất cả các trang web liên kết ngắn tự động bỏ qua các trang web liên kết gây phiền nhiễu, trực tiếp đến đích của bạn

  Tác giả
  bloggerpemula
  Cài đặt hàng ngày
  254
  Số lần cài đặt
  351.766
  Đánh giá
  461 150 71
  Đã tạo
  31-08-2021
  Đã cập nhật
  06-07-2024
 13. YouTube More Tốc độ JS - Thêm nút dưới một video với tốc độ phát lại hơn YouTube.

  Tác giả
  ssssssander
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  7.168
  Đánh giá
  14 0 1
  Đã tạo
  13-02-2021
  Đã cập nhật
  18-12-2023
 14. anti social locker JS - Loại bỏ bảng Social Locker mà bắt buộc người dùng nhấn thích hoặc chia sẻ trước khi xem nội dung. Nếu script không hoạt động, hãy thử tải lại trang web.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.394
  Đánh giá
  14 1 1
  Đã tạo
  04-07-2016
  Đã cập nhật
  28-10-2019
 15. JS Adblock - Firefox only JS - Remove Pop-ups/In-video ads/Banner background : blogtruyen|vnsharing|hayhaytv|forum.bkav.com.vn|24h

  Tác giả
  kamikize
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.428
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  07-10-2014
  Đã cập nhật
  08-11-2014
 16. viewsource JS - Định dạng và làm đẹp mã nguồn trang web. Phím tắt: Alt+U.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  285
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  11-01-2016
  Đã cập nhật
  16-08-2020
 17. Image viewer JS - Sử dụng nền lưới để làm nổi bật ảnh trong suốt. Hỗ trợ xem ảnh lớn bằng cách giữ và kéo chuột phải.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  295
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  11-01-2016
  Đã cập nhật
  08-06-2022
 18. DuckDuckGPT 🤖 JS - Thêm câu trả lời AI vào DuckDuckGo (được cung cấp bởi GPT-4o!)

  Tác giả
  adamluiKudoAI
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  10.251
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  11-02-2023
  Đã cập nhật
  12-07-2024
 19. GoogleGPT 🤖 JS - Thêm câu trả lời AI vào Google Search (được cung cấp bởi Google Gemma + GPT-4o!)

  Tác giả
  KudoAIadamlui
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  48.854
  Đánh giá
  20 1 4
  Đã tạo
  30-10-2023
  Đã cập nhật
  12-07-2024
 20. Google Infinite Scroll (+ Biểu tượng trang web) JS - Công cụ tăng cường tìm kiếm của Google hiển thị các biểu tượng kết quả tìm kiếm không giới hạn và các biểu tượng trang web cùng nhau.

  Tác giả
  ndaesik
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  5.228
  Đánh giá
  8 1 0
  Đã tạo
  04-02-2022
  Đã cập nhật
  20-04-2023
 21. Worldcosplay download JS - Tải ảnh từ WorldCosplay.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  581
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  11-01-2016
  Đã cập nhật
  28-10-2019
 22. Report fb JS - Script report facebook lũ vô văn hoá chửi team bạn

  Tác giả
  BiBanXCaiNick
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.123
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  28-01-2018
  Đã cập nhật
  21-02-2018
 23. Greasy Fork Chủ đề tối JS - thay đổi greasy/sleazy fork chủ đề sáng đến tối.

  Tác giả
  NotYou
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  2.729
  Đánh giá
  7 1 0
  Đã tạo
  11-12-2021
  Đã cập nhật
  08-03-2022
 24. Nâng cao các hạn chế trên web: .io Game Mods (MooMoo.io/Krunker.io/ ..), loại bỏ quảng cáo, & THÊM! JS - Một usercript khổng lồ sửa đổi hàng trăm trang web, thêm mod, hack, tính năng mới và chất lượng cuộc sống cho web! (ở phiên bản beta) Các tính năng đáng chú ý: tự động chuyển hướng và bỏ qua liên kết, hack MooMoo.io đầy đủ tính năng, chế độ tối của Google Classroom, xóa hàng loạt thông báo bất hòa, xóa quảng cáo trên baidu, vô hiệu hóa google phân tích, trình chặn quảng cáo Facebook!

  Tác giả
  zyenith
  Cài đặt hàng ngày
  99
  Số lần cài đặt
  763.853
  Đánh giá
  228 55 123
  Đã tạo
  25-11-2018
  Đã cập nhật
  01-03-2024
 25. Nâng cao Pikpak JS - Violentmonkey Scripts

  Tác giả
  XiaoYingYo
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  2.501
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  25-04-2023
  Đã cập nhật
  15-06-2023
 26. ChatGPT ChatTree 🌳 JS - ChatGPT ChatTree 🌳, 🚀quản lý vĩnh viễn và không giới hạn các tương tác của bạn với ChatGPT🚀 🔄cập nhật và trực quan hóa cây trò chuyện ChatGPT theo thời gian thực🔄 💡mẹo trò chuyện với ChatGPT, ghi chú tùy chỉnh, dấu trang💡🔍Tìm kiếm thông minh trong ChatGPT: xác định nhanh các cuộc trò chuyện cụ thể🔍 📋Bảng điều khiển quản lý tương tác với ChatGPT, giao diện thân thiện, các tùy chọn quản lý tương tác đầy đủ, phân loại, thẻ và nhiều hơn nữa📋

  Tác giả
  cuizhenzhi
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  6.020
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  04-10-2023
  Đã cập nhật
  29-06-2024
 27. Bộ công cụ tiện ích Greasyfork JS - Cung cấp các tính năng khác nhau cho Greasyfork, bao gồm thời gian tuyệt đối, trang web màn hình rộng, nâng cao trang kịch bản, tiện ích mở rộng tải xuống, sửa lỗi bảng điều khiển và nhiều hơn nữa.

  Tác giả
  人民的勤务员
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  189
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  08-06-2024
  Đã cập nhật
  12-07-2024
 28. Tự Động Bỏ Qua Quảng Cáo YouTube JS - Tự động bỏ qua quảng cáo YouTube gần như ngay lập tức. Rất nhẹ và hiệu quả.

  Tác giả
  tientq64
  Cài đặt hàng ngày
  252
  Số lần cài đặt
  2.921
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  17-06-2024
  Đã cập nhật
  11-07-2024
 29. BraveGPT 🤖 JS - Thêm câu trả lời AI vào Brave Search (được cung cấp bởi GPT-4o!)

  Tác giả
  adamluiKudoAI
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  5.120
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  24-03-2023
  Đã cập nhật
  12-07-2024
 30. TruyenCuaTui downloader JS - Tải truyện từ truyencuatui.net định dạng epub

  Tác giả
  nntoan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  175
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  15-06-2019
  Đã cập nhật
  09-08-2019
 31. Thanh Tìm Kiếm Phụ + Deep Web JS - Cung cấp truy cập vào các liên kết deep web ngay cả trong các trình duyệt thông thường và thêm nhiều lựa chọn công cụ tìm kiếm thay thế vào Google. Nhấn CTRL+SPACE để xem.

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  1.428
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  15-11-2023
  Đã cập nhật
  05-05-2024
 32. AutoScroll JS - Thay đổi tốc độ cuộn bằng cách nhấp vào một nút

  Tác giả
  李维嘉
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  341
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  28-12-2023
  Đã cập nhật
  14-01-2024
 33. Chế độ tối thông minh JS - Đó là một chủ đề tối thông minh tự động chuyển sang màn hình tối khi màu nền của trang chủ sáng. Cung cấp chức năng bộ lọc cho phép người dùng thêm hoặc loại trừ URL để áp dụng trực tiếp.

  Tác giả
  ndaesik
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  11.585
  Đánh giá
  9 4 2
  Đã tạo
  25-10-2021
  Đã cập nhật
  06-05-2023
 34. Thread Navigating by Arrow keys JS - Use ← or → and Ctrl to navigate to previous, next, first or last page

  Tác giả
  theheroofvn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.135
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  07-12-2014
  Đã cập nhật
  15-06-2020
 35. TruyenCV downloader JS - Tải truyện từ TruyenCV định dạng EPUB.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  563
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  07-03-2016
  Đã cập nhật
  18-12-2020
 36. Chép bảng HTML qua dạng markdown JS - Chuyển bảng html (table) qua dạng markdown.

  Tác giả
  Du Dang
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  139
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  28-01-2017
  Đã cập nhật
  08-02-2017
 37. TangThuVien downloader JS - Tải truyện từ truyen.tangthuvien.vn định dạng epub.

  Tác giả
  nntoan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  424
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  09-05-2019
  Đã cập nhật
  09-08-2019
 38. Facebook Messenger Dark (Nền Tối) JS - Dark Theme cho Facebook Messenger, giúp bạn thoải mái hơn trong việc làm việc với messenger, đặc biệt là vào buổi tối.

  Tác giả
  f97
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  239
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  29-03-2022
  Đã cập nhật
  10-10-2022
 39. Bộ Chỉnh Sửa URL cho Các Công Cụ Tìm Kiếm JS - Script Tampermonkey này cải thiện việc sử dụng công cụ tìm kiếm của bạn bằng cách chỉnh sửa URL trong kết quả tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm, chuyển hướng đến các trang thay thế, cho phép trải nghiệm duyệt web tùy chỉnh và hiệu quả hơn. Bạn cũng có thể thêm quy tắc chỉnh sửa URL tùy chỉnh của mình vào script và được chào đón để cam kết các quy tắc của mình với script này để làm cho nó hữu ích hơn.

  Tác giả
  D.Rathburn
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  1.297
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  01-01-2024
  Đã cập nhật
  10-07-2024
 40. 📘Lật trang nhanh丨Chuyển đổi toàn màn hình丨Cửa sổ nổi có thể tùy chỉnh丨Chế độ tố JS - 👍Bỏ qua hoạt ảnh cuộn, nhanh chóng chuyển đổi trang, có thể được vận hành bằng bàn phím hoặc cửa sổ nổi và điều chỉnh chế độ tối, kích thước cửa sổ nổi và tỷ lệ cuộn được giữ lại.

  Tác giả
  jingyu0123
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  187
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  23-04-2024
  Đã cập nhật
  28-06-2024
 41. Discord Get Your Token JS - Get your Discord token

  Tác giả
  fir4tozden
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  3.304
  Đánh giá
  5 0 1
  Đã tạo
  22-12-2021
  Đã cập nhật
  05-01-2024
 42. Xóa Lịch Sử ChatGPT 🕶️ JS - Xóa lịch sử trò chuyện tự động khi ghé thăm chatgpt.com

  Tác giả
  adamlui
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.489
  Đánh giá
  3 1 0
  Đã tạo
  26-02-2023
  Đã cập nhật
  12-07-2024
 43. ASF STM JS - Trình khớp lệnh giao dịch danh sách bot ASF

  Tác giả
  Rudokhvist
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  1.065
  Đánh giá
  4 1 1
  Đã tạo
  05-06-2020
  Đã cập nhật
  30-06-2024
 44. Wallpaperscraft downloader JS - Tải hình nền từ WallpapersCraft chỉ với 1-Click. Bạn có thể chọn độ phân giải ảnh trước khi tải.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  393
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  20-05-2016
  Đã cập nhật
  28-10-2019
 45. 10wallpaper downloader JS - Tải hình nền từ 10Wallpaper chỉ với 1-Click. Bạn có thể chọn độ phân giải ảnh trước khi tải.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  134
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  21-05-2016
  Đã cập nhật
  28-10-2019
 46. TruyenFull downloader JS - Tải truyện từ TruyenFull định dạng EPUB.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  852
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  05-04-2017
  Đã cập nhật
  20-02-2023
 47. ChiaSeNhac Helper JS - Tải nhạc lossless trực tiếp tại ChiaSeNhac, không cần đăng nhập hoặc chia sẻ lên MXH.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  373
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  03-04-2019
  Đã cập nhật
  15-11-2020
 48. BachNgocSach downloader JS - Tải truyện từ bachngocsach.com định dạng epub

  Tác giả
  nntoan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  309
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  09-08-2019
  Đã cập nhật
  03-10-2020
 49. YT Shorts Redirect JS - always redirect to normal video

  Tác giả
  fienestar
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  295
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  25-02-2023
  Đã cập nhật
  05-11-2023
 50. Instagram Cơ Bản JS - Khôi phục điều khiển video cơ bản cho video Instagram sau khi nhấp vào "bỏ tắt tiếng" (hiển thị thời gian và thanh tiến trình) và cho phép nhấp chuột trái.

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  442
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  06-05-2024
  Đã cập nhật
  20-05-2024
 51. Thời Gian Sử Dụng Hàng Ngày JS - Hiển thị thời gian sử dụng hàng ngày của bạn cho mỗi trang web bên cạnh tiêu đề tab trong trình duyệt.

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  91
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  20-05-2024
  Đã cập nhật
  20-05-2024
 52. ChatGPT Tự Động Tiếp Tục ⏩ JS - ⚡ Tiếp tục tạo ra nhiều câu trả lời ChatGPT một cách tự động

  Tác giả
  adamlui
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  9.450
  Đánh giá
  2 1 0
  Đã tạo
  21-05-2023
  Đã cập nhật
  06-07-2024
 53. Mxo Bot JS - Nhanh, Tự Động Bảo Mật Và Dễ Dàng Cấu Hình Với Menu

  Tác giả
  Mami Ş.
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  4.407
  Đánh giá
  4 2 2
  Đã tạo
  12-02-2023
  Đã cập nhật
  11-05-2024
 54. Đừng Lấy IP Của Tôi JS - Chặn việc thu thập địa chỉ IP thực hiện bởi yêu cầu API bên ngoài.

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  36
  Số lần cài đặt
  10.486
  Đánh giá
  3 2 1
  Đã tạo
  04-08-2023
  Đã cập nhật
  19-03-2024
 55. TikTok Magic (tải xuống động) JS - Tải xuống video mà không có logo/dấu nước chỉ bằng một cú nhấp chuột, trực tiếp từ TikTok. Các tính năng khác sẽ sớm được cập nhật.

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  2.374
  Đánh giá
  3 0 2
  Đã tạo
  10-02-2024
  Đã cập nhật
  10-02-2024
 56. Facebook Adblocker JS - Chặn quảng cáo được tài trợ trên trang chủ Facebook.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.198
  Đánh giá
  4 0 4
  Đã tạo
  25-09-2019
  Đã cập nhật
  10-07-2022
 57. Giám Sát Lưu Lượng Dữ Liệu ↓↑ JS - Hiển thị số lượng dữ liệu nhận và gửi trên trang web trong thời gian thực. Tuy nhiên, có hạn chế trong việc phát hiện tải lên tệp.

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  258
  Đánh giá
  2 0 1
  Đã tạo
  30-10-2023
  Đã cập nhật
  30-10-2023
 58. ABPVN VNZ-toolkit JS - Hỗ trợ thêm tính năng trên VNZ

  Tác giả
  ABPVN
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  133
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  14-05-2015
  Đã cập nhật
  19-11-2016
 59. TruyenYY downloader JS - Tải truyện từ TruyenYY định dạng EPUB.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  988
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  07-03-2016
  Đã cập nhật
  20-10-2023
 60. Blogtruyen.com JS - Design bởi Nguyễn Văn Cao Kỳ

  Tác giả
  Kỳ Nguyễn Văn Cao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  104
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  21-11-2017
  Đã cập nhật
  03-09-2018
 61. truyen.tangthuvien.vn QuickPost JS - Thực hiện đăng truyện nhanh trên trang https://truyen.tangthuvien.vn/dang-chuong/story

  Tác giả
  mkbyme
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  194
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  05-03-2018
  Đã cập nhật
  08-11-2018
 62. Tool Get Link Fshare JS - Download nhạc nhất lượng cao tại mp3.zing.vn, NCT

  Tác giả
  ShareLinkFree DotNet
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  645
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  04-06-2018
  Đã cập nhật
  04-06-2018
 63. Expand Chatwork box description. JS - Expand Chatwork box description

  Tác giả
  hieunv95
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  25
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  20-01-2019
  Đã cập nhật
  16-02-2021
 64. Xoay lật video youtube JS - Plugin Xoay video cho Youtube.

  Tác giả
  Long Hải
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  430
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  11-03-2019
  Đã cập nhật
  11-03-2019
 65. Phim4400 Helper JS - Xem online và tải phim trực tiếp tại Phim4400, bỏ qua quảng cáo.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  171
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  28-10-2019
  Đã cập nhật
  27-06-2020
 66. Pinterest help JS - Hiển thị số pin ra ngoài trang chủ, yêu cầu tài khoản doanh nghiệp.

  Tác giả
  hhoangg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  29
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  27-11-2019
  Đã cập nhật
  29-11-2019
 67. Report fb JS - Script report facebook lũ vô văn hoá chửi team bạn

  Tác giả
  tbmt198
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  86
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  04-02-2020
  Đã cập nhật
  04-02-2020
 68. Facebook HEX JS - Chuyển đổi HEX thành URL hoặc text, trong bài viết hoặc bình luận trên Facebook.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  74
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  13-04-2020
  Đã cập nhật
  07-12-2020
 69. Surviv.io theme gif ricaruto JS - This gives surviv.io a darker look.

  Tác giả
  Clear Shushui
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.022
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  22-04-2020
  Đã cập nhật
  23-04-2020
 70. Ngày Của Mẹ 2020 JS - Tải thiệp Ngày Của Mẹ, được tạo bởi Google Doodle.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  25
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  10-05-2020
  Đã cập nhật
  12-05-2020
 71. V2EX无刷新加载页面 JS - V2EX无刷新切换页面,跳转页面

  Tác giả
  Nhà Cái V9
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  14-01-2021
  Đã cập nhật
  14-01-2021
 72. CodeGym DARKMODE JS - fix .list-group-item span.media-body background color 27022022

  Tác giả
  dodooh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  19-02-2022
  Đã cập nhật
  27-02-2022
 73. ChatGPT cải thiện JS - Hộp thoại rộng & Xóa lịch sử trò chuyện & Khai báo trả lời bằng ngôn ngữ được chỉ định cho GPT

  Tác giả
  XiaoYingYo
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.691
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  04-05-2023
  Đã cập nhật
  03-05-2024
 74. Twitter X Icon JS - Thay đổi biểu tượng Twitter bằng hình ảnh tùy chỉnh và thể hiện phong cách của bạn.

  Tác giả
  𝖢𝖸 𝖥𝗎𝗇𝗀
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  238
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  30-07-2023
  Đã cập nhật
  30-08-2023
 75. Chế độ Tối GreasyFork JS - Chuyển giao diện của Greasy Fork sang chế độ tối.

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  254
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  15-02-2024
  Đã cập nhật
  15-02-2024
 76. Country Flag Fixer JS - Tự động thay thế mã quốc gia bí ẩn bằng cờ tương ứng. Giải pháp cho người dùng Chromium trên Windows!

  Tác giả
  nftbty
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  56
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  24-03-2024
  Đã cập nhật
  24-03-2024
 77. YouTube Lite (trải nghiệm tốt nhất) JS - Làm cho giao diện YouTube nhẹ hơn, ẩn đi các video có từ khóa, thêm nút tải xuống và mở video trên trang không có quảng cáo (nhúng youtube-nocookie).

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  8.649
  Đánh giá
  2 2 2
  Đã tạo
  26-09-2023
  Đã cập nhật
  14-02-2024
 78. Chống rút gọn Traffic1s.com JS - Không cần tìm code trên google

  Tác giả
  hUwUtao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  567
  Đánh giá
  1 0 1
  Đã tạo
  04-12-2022
  Đã cập nhật
  04-12-2022

Công khai script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)