Greasy Fork is available in English.

Chép bảng HTML qua dạng markdown

Chuyển bảng html (table) qua dạng markdown.

Tác giả
Du Dang
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
91
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
1.0.1
Đã tạo
28-01-2017
Đã cập nhật
08-02-2017
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Table to Markdown Copier

Bạn có thể chép bất cứ bảng html (table) nào trên mạng và chuyển nó qua dạng markdown.

Nguồn ở bên GitHub

Cách Xài

 1. Hiển thị nút chép
  • Ấn nút Shift, Shift, T (ấn theo thứ tự một nút rồi thả ra, chớ không phải ấn cùng một lúc)
 2. Nhấp vào nút "MD" để chép bảng html dưới dạng markdown vào clipboard

Ví Dụ

Bảng Bình Thường

Before turn on the markdown control

Sau khi hiển thị nút chép

After turn on the markdown control

Nội dung dưới dạng Markdown

| Character | Byte order       | Size   | Alignment  |
|-----------|------------------------|----------|-------------|
| @     | native         | native  | native   |
| =     | native         | standard | none    |
| <     | little-endian     | standard | none    |
| >     | big-endian       | standard | none    |
| !     | network (= big-endian) | standard | none    |
[Table Source](https://docs.python.org/3/library/struct.html#byte-order-size-and-alignment)

License

MIT License Bạn có thể chép, thay đổi, hay làm bất cứ gì cũng được. Bản quền MIT rất là dễ dãi.