Greasy Fork

Greasy Fork is available in English.

Chào mừng đến Greasy Fork, trang web về các user script.

Các user script là gì?

Script của người dùng giúp bạn có những trải nghiệm mới với trình duyệt.Khi được cài đặt, chúng biến những trang bạn truy cập duyệt vời hơn bằng việc thêm những tính năng mới, dễ sử dụng hơn hay loại bỏ những chi tiết làm bạn khó chịu. Script trên Greasy Fork được viết bởi những người dùng khác và được đăng để chia sẻ vpis mọi người. Chúng hoàn toàn miễn phis và dễ sử dụng.

Bước 1: cài đặt một bộ quản lý script người dùng

Tampermonkey trên Chrome

To use user scripts you need to first install a user script manager. Which user script manager you can use depends on which browser you use.

Desktop Mobile (Android) Mobile (iOS)

Bước 2: cài đặt một script người dùng

Nút cài đặt của một script người dùng

Duyệt trang này để tìm một script người dùng bạn muốn thử. Đây là một ví dụ tiêu biểu cho những script phổ biến nhất:

  • Steam Info - 快速查询Steam游戏信息
  • 搜索引擎跳轉-文科版 - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739
  • Report fb - Script report facebook lũ vô văn hoá chửi team bạn
  • 🔥🔥🔥文本选中复制🔥🔥🔥 - 解除网站不允许复制的限制,文本选中后点击复制按钮即可复制,主要用于 百度文库 道客巴巴 腾讯文档 豆丁网 无忧考网 学习啦 蓬勃范文 思否社区 力扣 知乎 语雀 等
  • fsfb scripts - An agma.io script, which includes fastsplit, secret bot packs, linesplit lock, and many other amazing features!

Khi bạn đã tìm thấy một script người dùng, hãy nhấp vào nút cài đặt màu xanh lá cây trên trang của script người dùng và bộ quản lý script người dùng của bạn sẽ yêu cầu bạn xác nhận cài đặt.

Bước 3: sử dụng script người dùng

Truy cập trang web mà script người dùng tác động. Nó sẽ tự động làm việc của nó. Sau khi thử script người dùng một lúc, quay trở lại nơi bạn đã cài đặt script người dùng và để lại một số phản hồi cho tác giả của script người dùng.