Greasy Fork is available in English.

YouTube More Tốc độ

Thêm nút dưới một video với tốc độ phát lại hơn YouTube.

Tác giả
ssssssander
Cài đặt hàng ngày
2
Số lần cài đặt
5.006
Đánh giá
11 0 0
Phiên bản
1.4.2
Đã tạo
13-02-2021
Đã cập nhật
11-01-2023
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

YouTube More Speeds

Adds buttons under a YouTube video with more playback speeds.
Looks good with dark mode and light mode.
Feel free to give your feedback!