Greasy Fork is available in English.

YouTube More Tốc độ

Thêm nút dưới một video với tốc độ phát lại hơn YouTube.

Tác giả
ssssssander
Cài đặt hàng ngày
5
Số lần cài đặt
7.091
Đánh giá
14 0 1
Phiên bản
1.5.1
Đã tạo
13-02-2021
Đã cập nhật
18-12-2023
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

YouTube More Speeds

Adds buttons under a YouTube video with more playback speeds.
Looks good with dark mode and light mode.
Feel free to give your feedback!