Greasy Fork is available in English.

Report user

bloggerpemula

Always Use Latest Version Scripts | Selalu Gunakan Skrip Versi Terbaru

if You use my Script Bypass All Shortlinks , You must install Additional Bypass and Block All Popups in My Blogs
Kalau kamu menggunakan Bypass All Shortlinks , kamu juga harus instal Skripku Additional Bypass dan Block All Popups in My Blogs

Say Thanks and Support my work by Buy Me Coffee https://www.buymeacoffee.com/bloggerpemula
Mau ngucapin terimakasih dan mendukung Skripku agar tetap Update, Traktir Kopi geh https://sociabuzz.com/bloggerpemula/tribe

Recent comments

See all user activity.

Scripts

 1. Bỏ qua Tất cả Các liên kết ngắn JS - Bỏ qua tất cả các trang web liên kết ngắn tự động bỏ qua các trang web liên kết gây phiền nhiễu, trực tiếp đến đích của bạn

  Tác giả
  bloggerpemula
  Cài đặt hàng ngày
  336
  Số lần cài đặt
  47.598
  Đánh giá
  107 29 10
  Đã tạo
  31-08-2021
  Đã cập nhật
  05-07-2022
 2. All Popups Blocker and reCAPTCHA Solver JS - This Script will Block All Popups Sites in the Lists , and Auto Solving Google reCAPTCHA

  Tác giả
  bloggerpemula
  Cài đặt hàng ngày
  67
  Số lần cài đặt
  2.393
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  07-02-2022
  Đã cập nhật
  04-07-2022
 3. Additional Bypass JS - Bypass Addition for Bypass All Shortlinks

  Tác giả
  bloggerpemula
  Cài đặt hàng ngày
  47
  Số lần cài đặt
  3.553
  Đánh giá
  5 1 0
  Đã tạo
  23-04-2022
  Đã cập nhật
  22-06-2022