Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. ChatGPT Chế độ Màn hình Rộng 🖥️ JS - Thêm chế độ Widescreen + Fullscreen vào ChatGPT để cải thiện hiển thị + giảm cuộn trang

  Tác giả
  adamlui
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  5.627
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  08-03-2023
  Đã cập nhật
  26-02-2024
 2. ChatGPT Tự Động Tiếp Tục ⏩ JS - ⚡ Tiếp tục tạo ra nhiều câu trả lời ChatGPT một cách tự động

  Tác giả
  adamlui
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  6.517
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  21-05-2023
  Đã cập nhật
  26-02-2024
 3. Xóa Lịch Sử ChatGPT 🕶️ JS - Xóa lịch sử trò chuyện tự động khi ghé thăm chat.openai.com

  Tác giả
  adamlui
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  1.942
  Đánh giá
  2 1 0
  Đã tạo
  26-02-2023
  Đã cập nhật
  26-02-2024
 4. ChatGPT Vô cùng ∞ JS - Tạo ra vô số câu trả lời từ ChatGPT thông minh (bằng bất kỳ ngôn ngữ nào!)

  Tác giả
  adamlui
  Cài đặt hàng ngày
  203
  Số lần cài đặt
  69.903
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  28-04-2023
  Đã cập nhật
  26-02-2024
 5. ChatGPT Tự động Cập nhật ↻ JS - *AN TOÀN* loại bỏ đặt lại trò chuyện 10 phút, lỗi mạng liên tục và kiểm tra Cloudflare khỏi ChatGPT.

  Tác giả
  adamlui
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  11.912
  Đánh giá
  14 1 0
  Đã tạo
  23-03-2023
  Đã cập nhật
  26-02-2024
 6. Tabview Youtube JS - Chuyển đổi bình luận và danh sách thành tab cho Video YouTube

  Tác giả
  𝖢𝖸 𝖥𝗎𝗇𝗀
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  7.100
  Đánh giá
  61 2 1
  Đã tạo
  29-06-2021
  Đã cập nhật
  26-02-2024
 7. KeepChatGPT实用工具箱 JS - Đây là một tiện ích bổ sung cải thiện khả năng bảo mật dữ liệu của ChatGPT và hiệu suất, chia sẻ nhiều tính năng đổi mới miễn phí, như làm mới tự động, bảo tồn hoạt động, bảo mật dữ liệu, hủy kiểm toán, sao chép cuộc trò chuyện, ký tự không giới hạn, làm sạch trang chủ, hiển thị trên màn hình lớn, hiển thị toàn màn hình, chặn theo dõi và phát triển liên tục và hơn nữa.

  Tác giả
  FieeCx330
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  26-02-2024
  Đã cập nhật
  26-02-2024
 8. Selection and Copying Restorer (Universal) JS - Mở khóa chuột phải, loại bỏ hạn chế sao chép, cắt, chọn văn bản, menu chuột phải, sao chép văn bản, chọn văn bản, chuột phải trên hình ảnh, vv. Tăng cường tính năng: Chọn văn bản liên kết với phím Alt.

  Tác giả
  𝖢𝖸 𝖥𝗎𝗇𝗀
  Cài đặt hàng ngày
  39
  Số lần cài đặt
  18.679
  Đánh giá
  70 2 0
  Đã tạo
  06-06-2021
  Đã cập nhật
  25-02-2024
 9. Eruda Tool JS - Run Eruda like Console Command / Log

  Tác giả
  Day Anre
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  23-02-2024
  Đã cập nhật
  24-02-2024
 10. Bỏ qua Tất cả Các liên kết ngắn JS - Bỏ qua tất cả các trang web liên kết ngắn tự động bỏ qua các trang web liên kết gây phiền nhiễu, trực tiếp đến đích của bạn

  Tác giả
  bloggerpemula
  Cài đặt hàng ngày
  289
  Số lần cài đặt
  315.664
  Đánh giá
  408 131 63
  Đã tạo
  31-08-2021
  Đã cập nhật
  24-02-2024
 11. GoogleGPT 🤖 JS - Thêm câu trả lời của ChatGPT vào thanh bên Google Search

  Tác giả
  KudoAIadamlui
  Cài đặt hàng ngày
  80
  Số lần cài đặt
  38.269
  Đánh giá
  8 0 1
  Đã tạo
  30-10-2023
  Đã cập nhật
  23-02-2024
 12. DuckDuckGPT 🤖 JS - Thêm câu trả lời của ChatGPT vào thanh bên DuckDuckGo Search (được hỗ trợ bởi GPT-4!)

  Tác giả
  adamluiKudoAI
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  8.630
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  11-02-2023
  Đã cập nhật
  23-02-2024
 13. BraveGPT 🤖 JS - Thêm câu trả lời của ChatGPT vào thanh bên của Brave Search (được cung cấp bởi GPT-4!)

  Tác giả
  adamluiKudoAI
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  4.105
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  24-03-2023
  Đã cập nhật
  23-02-2024
 14. ChatGPT ChatTree 🌳 JS - ChatGPT ChatTree 🌳, 🚀quản lý vĩnh viễn và không giới hạn các tương tác của bạn với ChatGPT🚀 🔄cập nhật và trực quan hóa cây trò chuyện ChatGPT theo thời gian thực🔄 💡mẹo trò chuyện với ChatGPT, ghi chú tùy chỉnh, dấu trang💡🔍Tìm kiếm thông minh trong ChatGPT: xác định nhanh các cuộc trò chuyện cụ thể🔍 📋Bảng điều khiển quản lý tương tác với ChatGPT, giao diện thân thiện, các tùy chọn quản lý tương tác đầy đủ, phân loại, thẻ và nhiều hơn nữa📋

  Tác giả
  cuizhenzhi
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  3.247
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  04-10-2023
  Đã cập nhật
  21-02-2024
 15. KeepChatGPT JS - Đây là một tiện ích bổ sung cải thiện khả năng bảo mật dữ liệu của ChatGPT và hiệu suất, chia sẻ nhiều tính năng đổi mới miễn phí, như làm mới tự động, bảo tồn hoạt động, bảo mật dữ liệu, hủy kiểm toán, sao chép cuộc trò chuyện, ký tự không giới hạn, làm sạch trang chủ, hiển thị trên màn hình lớn, hiển thị toàn màn hình, chặn theo dõi và phát triển liên tục và hơn nữa.

  Tác giả
  xcanwin
  Cài đặt hàng ngày
  138
  Số lần cài đặt
  245.080
  Đánh giá
  162 28 11
  Đã tạo
  28-03-2023
  Đã cập nhật
  19-02-2024
 16. Thanh Tìm Kiếm Phụ + Deep Web JS - Cung cấp truy cập vào các liên kết deep web ngay cả trong các trình duyệt thông thường và thêm nhiều lựa chọn công cụ tìm kiếm thay thế vào Google. Quyền riêng tư là một quyền, không phải là một lựa chọn.

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  814
  Đánh giá
  0 1 0
  Đã tạo
  15-11-2023
  Đã cập nhật
  17-02-2024
 17. Great Fork - Xem nguồn trang web JS - Hiển thị mã nguồn của trang web hiện tại và cho phép đóng cửa sổ mã nguồn

  Tác giả
  Đạo Nguyệt
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-02-2024
  Đã cập nhật
  16-02-2024
 18. Chế độ Tối GreasyFork JS - Chuyển giao diện của Greasy Fork sang chế độ tối.

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  37
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  15-02-2024
  Đã cập nhật
  15-02-2024
 19. Bộ Chỉnh Sửa URL cho Các Công Cụ Tìm Kiếm JS - Script Tampermonkey này cải thiện việc sử dụng công cụ tìm kiếm của bạn bằng cách chỉnh sửa URL trong kết quả tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm, chuyển hướng đến các trang thay thế, cho phép trải nghiệm duyệt web tùy chỉnh và hiệu quả hơn. Bạn cũng có thể thêm quy tắc chỉnh sửa URL tùy chỉnh của mình vào script và được chào đón để cam kết các quy tắc của mình với script này để làm cho nó hữu ích hơn.

  Tác giả
  D.Rathburn
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  206
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  01-01-2024
  Đã cập nhật
  15-02-2024
 20. YouTube Lite (trải nghiệm tốt nhất) JS - Làm cho giao diện YouTube nhẹ hơn, ẩn đi các video có từ khóa, thêm nút tải xuống và mở video trên trang không có quảng cáo (nhúng youtube-nocookie).

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  5.175
  Đánh giá
  2 2 2
  Đã tạo
  26-09-2023
  Đã cập nhật
  14-02-2024
 21. Nga 显示VIP JS - 在看帖界面显示用户是否是VIP

  Tác giả
  monat151
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  13-02-2024
  Đã cập nhật
  13-02-2024
 22. TikTok Magic (tải xuống động) JS - Tải xuống video mà không có logo/dấu nước chỉ bằng một cú nhấp chuột, trực tiếp từ TikTok. Các tính năng khác sẽ sớm được cập nhật.

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  327
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  10-02-2024
  Đã cập nhật
  10-02-2024
 23. AdGuard Popup Blocker JS - Chặn quảng cáo bật lên trên các trang web

  Tác giả
  Yuval Yaron
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  489
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  06-02-2024
  Đã cập nhật
  06-02-2024
 24. soicaumb JS - Disables the 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘁𝗶𝗰𝘀 tracking counter.

  Tác giả
  soicaumienbac
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  73
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  21-07-2023
  Đã cập nhật
  01-02-2024
 25. kqxs JS - Disables the 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘁𝗶𝗰𝘀 tracking counter.

  Tác giả
  banegod
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  31-01-2024
  Đã cập nhật
  31-01-2024
 26. Dia chi xem ty le keo nha cai dang tin cay JS - Tắt bộ đếm theo dõi 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘁𝗶𝗰𝘀.

  Tác giả
  tylekeonhacai
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  31-01-2024
  Đã cập nhật
  31-01-2024
 27. Tăng tốc nhận EXP cho tutientruyen JS - Bỏ qua 30s chờ để +1 EXP trên tutientruyen, thay vào đó là mỗi 3s bạn sẽ được +1 EXP

  Tác giả
  renzynx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-01-2024
  Đã cập nhật
  29-01-2024
 28. camnangykhoa JS - Disables the 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘁𝗶𝗰𝘀 tracking counter.

  Tác giả
  camnangykhoa
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  18-01-2024
  Đã cập nhật
  18-01-2024
 29. Image Downloader JS - Images can be extracted and batch downloaded from most websites. Especially for websites the right click fails or image can not save. Extra features: zip download / auto-enlarge image. See the script description at info page (suitable for chrome/firefox+tampermonkey)

  Tác giả
  taoyuancun123
  Cài đặt hàng ngày
  122
  Số lần cài đặt
  166.264
  Đánh giá
  185 16 0
  Đã tạo
  08-01-2021
  Đã cập nhật
  18-01-2024
 30. Đừng Lấy IP Của Tôi JS - Chặn việc thu thập địa chỉ IP thực hiện bởi yêu cầu API bên ngoài.

  Tác giả
  Jhon Pérgon
  Cài đặt hàng ngày
  47
  Số lần cài đặt
  5.653
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  04-08-2023
  Đã cập nhật
  17-01-2024
 31. AutoScroll JS - Thay đổi tốc độ cuộn bằng cách nhấp vào một nút

  Tác giả
  李维嘉
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  136
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  28-12-2023
  Đã cập nhật
  14-01-2024
 32. Discord Login with Token JS - Login with your Discord token

  Tác giả
  fir4tozden
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  133
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  05-01-2024
  Đã cập nhật
  05-01-2024
 33. Discord Get Your Token JS - Get your Discord token

  Tác giả
  fir4tozden
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  2.899
  Đánh giá
  3 0 1
  Đã tạo
  22-12-2021
  Đã cập nhật
  05-01-2024
 34. ASF STM JS - Trình khớp lệnh giao dịch danh sách bot ASF

  Tác giả
  Rudokhvist
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  979
  Đánh giá
  4 1 1
  Đã tạo
  05-06-2020
  Đã cập nhật
  02-01-2024
 35. 百度网盘超级会员直充 JS - https://greasyfork.org/vi/scripts/123

  Tác giả
  Bbk Jeh
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  106
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-12-2023
  Đã cập nhật
  29-12-2023
 36. YouTube More Tốc độ JS - Thêm nút dưới một video với tốc độ phát lại hơn YouTube.

  Tác giả
  ssssssander
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  6.598
  Đánh giá
  13 0 1
  Đã tạo
  13-02-2021
  Đã cập nhật
  18-12-2023
 37. Sploop.io W-MOD [Modifications] JS - Transparent Hat & Clan Menu, Auto Toggle, Auto Select Mode, Access Settings in-game, Ad Remove

  Tác giả
  SebastianBreeze
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  52
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  08-12-2023
  Đã cập nhật
  08-12-2023

Công khai script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)