Greasy Fork is available in English.

Viết một user script đòi hỏi kiến thức về JavaScript. Những bài hướng dẫn trên GreaseSpot Wiki sẽ giúp bạn biết về JavaScript một cách tổng quan nhất và đưa nó vào các user script. Tham khảo các scripts khác có thể giúp bạn. Bạn có thể cảm thấy hào hứng ở Quy định của Greasy Fork cho script đã đăngThẻ mô tả Scripts đọc bởi Greasy Fork. Nếu bạn muốn có sự giúp đỡ để tạo ra script của bạn, dừng ngại hỏi hỏi trên diễn đàn.

Để đăng script lên Greasy Fork, bạn sẽ cần tạo một tài khoản. Từ Trang cá nhân của bạn, bấm vào liên kết Đăng script mới.