Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 百度网盘视频倍数播放 - 在视频播放页添加了几个倍数播放按钮

  Tác giả
  GOODNames
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  1.151
  Đánh giá
  5 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 让微博按正确的时间线排序 - 自动切换到最新微博,恢复正确的时间线

  Tác giả
  he0119
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  868
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 虎牙免登陆(修复版) - 虎牙免登陆看高清

  Tác giả
  smzh369
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  1.088
  Đánh giá
  5 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 网易云音乐高音质支持 - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  47
  Số lần cài đặt
  87.064
  Đánh giá
  812 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. JR Mturk Panda Crazy Queue Helper - A script add on for Panda Crazy for displaying queue and sorting queue after submitting hits.

  Tác giả
  JohnnyRS
  Cài đặt hàng ngày
  36
  Số lần cài đặt
  16.248
  Đánh giá
  14 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Get ROBUX - GET MOAR ROBUX

  Tác giả
  The MCHomeland
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  4.696
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Youtube - Restore Classic - If youtube is in the new 2017 YouTube Material Redesign, automatically restore classic view

  Tác giả
  Cptmathix
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  14.257
  Đánh giá
  69 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 闲鱼搜索框显示 - 在闲鱼网页上显示搜索框

  Tác giả
  Antecer
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  2.801
  Đánh giá
  13 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. krunker.io aimbot - this is my first hack but it works

  Tác giả
  dagger 2277
  Cài đặt hàng ngày
  42
  Số lần cài đặt
  3.104
  Đánh giá
  0 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 下载一键通 - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  79.415
  Đánh giá
  937 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Direct download from Google Play - Adds APKPure, APKMirror and Evozi download buttons to Google Play when browsing apps. This script is based on yurenchen's "google play apk downloader".

  Tác giả
  StephenP
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  7.593
  Đánh giá
  75 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. AdGuard Popup Blocker - Blocks popup ads on web pages

  Tác giả
  AdGuard
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  14.120
  Đánh giá
  67 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Skribbl.io Helper - Learns the wordlist each round and outputs possible words in chat.

  Tác giả
  n0thing
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  9.417
  Đánh giá
  3 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Starve.io Private Servers. - try to take over the world!

  Tác giả
  OROCHI
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  219
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. MoreMovieRatings - Show IMDb ratings on Douban, and vice versa

  Tác giả
  JayXon
  Cài đặt hàng ngày
  39
  Số lần cài đặt
  35.358
  Đánh giá
  572 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 网易云音乐直接下载 - 在单曲页面显示歌词、翻译、封面、MV、歌曲下载链接并以高音质试听。同时支持歌单、专辑等页面直接下载单曲、封面、歌词(压缩包)。如遇到错误,请阅读附加信息后进行反馈。

  Tác giả
  ocrosoft
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  64.854
  Đánh giá
  267 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. eBonus.gg Pro - Auto clique no próximo vídeo, clique automático na bolha e recarrega a página automaticamente com vídeos quebrados.

  Tác giả
  MoviesChannelTM
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  29.337
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. YOUTUBE DOWNLOADER 8K,4K,2K, MP4,3GP,MP3,AVI, 1080,720,480,360 BEST DOWNLOAD - Download video from youtube, Facebook, Instagram, twitter, dailymotion, xvideos, youporn and more than 5000 video and music servers, supported formats are MP4, MP3, M4A, FLV, WEBM, H64, ACC, FLA and video qualities are 8K, 4K, 2K, FULL HD, HD, SD and are 360kbps, 320kbps, 240kbps, 190kbps, 128kbps, 60kbps, VPS are 1024MB / s up and down 10GB / s music servers are SOUNDCLOUD, AUDIOTUNE SOON WE WILL BE DEVELOPING FOR SPOTIFY

  Tác giả
  you2go0
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  7.361
  Đánh giá
  21 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 优惠购 - 以最优惠的价格,把宝贝抱回家。插件主要功能有:[1] 淘宝全站商品的优惠券查询与领取 [2] 京东商品页的优惠券查询与获取 [3] 展示淘宝、京东等主流商城的商品历史价格图表 [4] 查询、展示淘宝的店铺优惠券信息

  Tác giả
  哩呵
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  9.349
  Đánh giá
  32 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Krunkbot - free cheat for krunker.io i will try make one for the .exe

  Tác giả
  Reflex MC
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  899
  Đánh giá
  0 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. V2EX 添加回复引用 - V2EX回复引用;显示新浪图床的图片。

  Tác giả
  misterchou@qq.com
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 去百度搜索置顶推广 (ECMA6) - 去除插入在百度搜索结果头部、尾部的推广链接。

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  69.690
  Đánh giá
  683 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. bilibili vip remover - remove the 'become-vip' link, repalce red names to original, and replace emoji to pure text

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  8.469
  Đánh giá
  27 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 知乎免登录 - 并且去掉链接跳转。

  Tác giả
  CCAV
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  59.917
  Đánh giá
  199 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 知乎、简书、csdn、实验楼剪切板消毒 - 复制一些网站文字时,会在你剪切板的最后加上链接什么的信息,很讨厌。把这些额外的东西全干掉

  Tác giả
  pf kong
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  4.306
  Đánh giá
  36 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 谷歌访问助手首页跳转 - 将谷歌访问助手强制要求首页设置跳转为自定义首页

  Tác giả
  倪巍
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  2.015
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. VIP视频解析助手 - 解析各大视频网站VIP视频,支持优酷,爱奇艺,乐视,腾讯视频,土豆,芒果TV,bilibili,PPTV,暴风,音悦台

  Tác giả
  syhyz1990
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  13.406
  Đánh giá
  35 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Surviv.io AIMBOT - Survivio Hacks - Best Surviv Cheat 2019 - Survivio Mods Features: scope mod, faster duo/squad, auto respawn, auto reload, aimbot, firebot, FPS, Adblock

  Tác giả
  Eqr
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  3.441
  Đánh giá
  1 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. YouTube + (2019) - YouTube with more freedom

  Tác giả
  Hoax017
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  1.630
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 虎牙直播界面简化(可自定义) - 移除虎牙直播界面不必要元素,包括广告、动态、送礼物、开贵族等功能,可屏蔽所有消费功能,尽情白嫖吧!

  Tác giả
  天妒嘤才
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  318
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. Youtube Downloader by Piel Mallet, download Videos : 8K+ And Audios : mp3, flac, HQ, 320 kbps ! - Download any video and music (audio) from Youtube, Twitter, Vimeo, Facebook, Instagram, SoundCloud, Dailymotion, Liveleak, Break, Imgur, Mashable, Reddit, 1TV, 9gag, VK, TED, youku, bilibili, IMDb, ESPN, Flickr, Bandcamp, pornhub, 9gag, VK.com, ok.ru, tv.com and 10,000 more sites for free. Also support to download subtitles. Free, fast and easy to use. No need to install any annoying softwares. Supporting MP4, WEBM, AVI, 3GP, FLV, H64, ACC, FLA, MP3, M4A, 8K, 6K,4K, 2K, 1080, 720, 480, 360, etc.

  Tác giả
  Azuris team
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  926
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Steam Info - 快速查询Steam游戏信息

  Tác giả
  Deparsoul
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  25.329
  Đánh giá
  308 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. Wanikani Open Framework - Framework for writing scripts for Wanikani

  Tác giả
  Robin Findley
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  10.633
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 购物党比价工具【精简版】 - gwdang精简版 ,精简gwdang,减少弹窗,仅留下顶栏,并去除菜单部分

  Tác giả
  chenzelin01
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  9.649
  Đánh giá
  70 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 把Google搜索伪装成百度搜索 - 用Google搜索,很多人看到屏幕后会问你怎么上Google的.所以当我们把Google的logo换成百度,他们就不会问那么多问题了!

  Tác giả
  some reason
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  4.369
  Đánh giá
  61 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. Enhanced Steam Workshop Downloader - Adds an extra button to download, supports collections and new workshop layout

  Tác giả
  sean campbell
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  58.989
  Đánh giá
  52 6 13
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 超碰视频去广告,解决VIP限制 - 超碰视频去广告,解决VIP限制,提取视频地址,添加下载按钮

  Tác giả
  Svend
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  28.654
  Đánh giá
  137 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. Vk Media Downloader - Скачать музыку, видео с vk.com (ВКонтакте)

  Tác giả
  EisenStein
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  13.798
  Đánh giá
  35 2 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. CNKI PDF Download - 中国知网 PDF 下载

  Tác giả
  Arnie97
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  12.550
  Đánh giá
  58 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 知网下载助手 - 论文搜索结果页面和硕博论文详述页面的caj格式下载链接替换为pdf格式下载链接

  Tác giả
  wyn665817
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  10.058
  Đánh giá
  47 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. wsmud_Raid - 武神传说 MUD

  Tác giả
  Bob.cn
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  10.510
  Đánh giá
  30 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. Hide Ads on Facebook - Hide sponsored feeds on Facebook

  Tác giả
  KudoAmine
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  1.887
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)