Greasy Fork is available in English.

Infinity Craft (bằng tiếng Việt)

Thêm một trình chọn ngôn ngữ vào giao diện của trò chơi Infinity Craft tại https://neal.fun/infinite-craft/ — trò chơi vô tận.

Tác giả
Jhon Pérgon
Cài đặt hàng ngày
9
Số lần cài đặt
1.231
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
06-03-2024
Đã cập nhật
06-03-2024
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome Tương thích với Opera Tương thích với Safari Tương thích với Edge
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho