Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Thư viện

There are libraries posted by Greasy Fork users that you can @require in your scripts. For other kinds of libraries you can @require, read Greasy Fork's policy on @require.

 1. MonkeyConfig (Thư Viện) - Easy configuration dialog builder for user scripts

  Tác giả
  Eric Lua (forDream)
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. style (Thư Viện) - biblioteca script

  Tác giả
  OverMage [OKA]
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. WME Utils - NavigationPoint (Thư Viện) - NavigationPoint class necessary for creating an entryExitPoint in code. Instantiate the class and pass the OL.Geometry.Point in the constructor then add the NavigationPoint object to the entryExitPoints array.

  Tác giả
  WazeDev
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. MturkExportParser (Thư Viện) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  Tác giả
  LLL
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. save as for browser (Thư Viện) - fix for original version

  Tác giả
  kootgm
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. vue.js (Thư Viện) - Vue

  Tác giả
  Jigen
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Little Site Icons (Thư Viện) - 16x16 site icons for use in other userscripts.

  Tác giả
  Doodles
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. emojione.min.js (Thư Viện) - emojione js from github

  Tác giả
  kufii
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. WME Utils - HoursParser Beta (Thư Viện) - Parses a text string into hours, for use in Waze Map Editor scripts

  Tác giả
  WazeDev
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. MSCSTSTS-TOOLS (Thư Viện) - 自用工具库,命名空间mscststs

  Tác giả
  mscststs
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Bilibili-API (Thư Viện) - BilibiliAPI,PC端抓包研究所得

  Tác giả
  SeaLoong
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. arrive.js (Thư Viện) - arrive.js lib

  Tác giả
  BiBanXCaiNick
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Nhung con giap de trung so nam 2018 nhat (Thư Viện) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  Tác giả
  cavani
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Những con giáp dễ trúng số năm 2018 nhất (Thư Viện) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  Tác giả
  cavani
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. WazeWrap (Thư Viện) - A base library for WME script writers

  Tác giả
  mapomatic
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. WME Utils - HoursParser (Thư Viện) - Parses a text string into hours, for use in Waze Map Editor scripts

  Tác giả
  WazeDev
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. WME Utils - HoursParser (Thư Viện) - Parses hours from a text string, for WME userscripts.

  Tác giả
  mapomatic
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. MturkExportParser (Thư Viện) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  Tác giả
  Salem Beats
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. wus_uic (Thư Viện) - wus UI 控制管理

  Tác giả
  yixuanzi
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. wusconfig (Thư Viện) - WebUiSys 云端配置信息

  Tác giả
  yixuanzi
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. htmlparser2 (Thư Viện) - 提供html文本内容解码,并提供类似python bs4的快速检索访问形式

  Tác giả
  yixuanzi
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. Underdollar jQuery replacement (Thư Viện) - Replaces jQuery, which causes lots of conflicts, with a framework that is largely cross-compatible

  Tác giả
  ec370
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Bo ra tram trieu san jackpot Vietlott hon 200 ty co dang? (Thư Viện) - Mới đây dư luận một phen xôn xao khi biết tin một vị đại gia Hải Phòng đã không ngần ngại bỏ ra hơn 185 triệu để mua vé số Vietlott loại bao 18 để “săn” giải jackpot 200 tỷ

  Tác giả
  kubipro
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. Batch delete qzone shuoshuo. (Thư Viện) - Batch delete qzone shuoshuo. (run in web browser console, only tested in firefox)

  Tác giả
  StrongOp
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. jQuery Mousewheel 3.1.13 (Thư Viện) - jQuery Mousewheel 3.1.13, from https://raw.githubusercontent.com/jquery/jquery-mousewheel/master/jquery.mousewheel.js

  Tác giả
  鈴宮華緋
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. ArrayEx (Thư Viện) - 配列をちょっと拡張

  Tác giả
  Phodra R
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. TestScript (Thư Viện) - try to take over the world!

  Tác giả
  MoneyBot24.com
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. TagCoinsAPI (Thư Viện) - Enables you to send TGC, receive feedback, and get update events

  Tác giả
  wilcooo
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. hookObject (Thư Viện) - hook Object

  Tác giả
  ipcjs
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. Console.Image (Thư Viện) - Bringing Adrian Cooney's Console.Image library to userscripts.

  Tác giả
  Salem Beats
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. t (Thư Viện) - th

  Tác giả
  TigerYT
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Hey (Thư Viện) - WwW

  Tác giả
  KUW
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. lib_Notifications (Thư Viện) - Lib for Notificator

  Tác giả
  Ghost1s1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. he.js (Thư Viện) - https://mths.be/he version for GF

  Tác giả
  Fernando Schumann
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Sortable.js (Thư Viện) - Sortable — is a JavaScript library for reorderable drag-and-drop lists on modern browsers and touch devices. No jQuery. Supports Meteor, AngularJS, React, Polymer, Knockout and any CSS library, e.g. Bootstrap. http://rubaxa.github.io/Sortable/

  Tác giả
  qxin i
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)