Greasy Fork is available in English.

Thư viện

Danh sách thư viện được đăng bởi người dùng Greasy Forkmà bản có thể @require ở script của bạn. Với cách thể loại thư viện khác bạn có thể@require, vui lòng đọc chính sách của Greasy Fork cho @require.

 1. PageAutomator JS (Thư Viện) - Automate the actions on the page

  Tác giả
  aolko
  Đã tạo
  27-01-2023
  Đã cập nhật
  27-01-2023
 2. diepAPI by Cazka JS (Thư Viện) - https://github.com/Cazka/diepAPI

  Tác giả
  Tariteur
  Đã tạo
  26-01-2023
  Đã cập nhật
  26-01-2023
 3. Yinr-libs JS (Thư Viện) - Useful functions for yinr

  Tác giả
  Yinr
  Đã tạo
  24-01-2023
  Đã cập nhật
  24-01-2023
 4. Yuribot Redirector JS (Thư Viện) - Redirects to Yuribot

  Tác giả
  ngixl
  Đã tạo
  23-01-2023
  Đã cập nhật
  23-01-2023
 5. ItemSelector JS (Thư Viện) - An gui for users to select items from given standardized json

  Tác giả
  PYUDNG
  Đã tạo
  12-01-2023
  Đã cập nhật
  14-01-2023
 6. pizzip JS (Thư Viện) - --pizzip--

  Tác giả
  nsyouran
  Đã tạo
  11-01-2023
  Đã cập nhật
  11-01-2023
 7. hwm_armory_framework JS (Thư Viện) - Хелпер для других скриптов склада

  Tác giả
  bonArt
  Đã tạo
  10-01-2023
  Đã cập nhật
  16-01-2023
 8. Scenexe Socket Fiddler JS (Thư Viện) - Scenexe Socket Fiddler. Modify incoming and outgoing packets by writing functions for incoming and outgoing.

  Tác giả
  discordtehe
  Đã tạo
  07-01-2023
  Đã cập nhật
  07-01-2023
 9. canvas2image 1.0.0 JS (Thư Viện) - Allow you save canvas as .png

  Tác giả
  Sad-M
  Đã tạo
  02-01-2023
  Đã cập nhật
  02-01-2023
 10. html2canvas 1.4.1 JS (Thư Viện) - Allow you to convert html to canvas

  Tác giả
  Sad-M
  Đã tạo
  02-01-2023
  Đã cập nhật
  02-01-2023
 11. AniSkip JS (Thư Viện) - Library for AniSkip API

  Tác giả
  PIZIDAVI
  Đã tạo
  01-01-2023
  Đã cập nhật
  01-01-2023
 12. LibNevin JS (Thư Viện) - Library for creating bots in pixelplace.io

  Tác giả
  ngixl
  Đã tạo
  01-01-2023
  Đã cập nhật
  23-01-2023
 13. ScenexeUtils JS (Thư Viện) - Adds back encode, decode, compress, decompress, and executeMessage functions. Also adds encodeInverse and decodeInverse to undo decode and encode operations.

  Tác giả
  discordtehe
  Đã tạo
  31-12-2022
  Đã cập nhật
  07-01-2023
 14. PPConf Updated JS (Thư Viện) - Pixel Place Config

  Tác giả
  Symmettry
  Đã tạo
  28-12-2022
  Đã cập nhật
  03-01-2023
 15. download corner pop JS (Thư Viện) - a corner pop script

  Tác giả
  PYUDNG
  Đã tạo
  27-12-2022
  Đã cập nhật
  29-12-2022
 16. Saputra JS (Thư Viện) - Easy configuration dialog builder for user scripts

  Tác giả
  Dodi Riyadi Saputra
  Đã tạo
  25-12-2022
  Đã cập nhật
  25-12-2022
 17. PPIL2 JS (Thư Viện) - Pixel Place Image Loader

  Tác giả
  rodomil
  Đã tạo
  24-12-2022
  Đã cập nhật
  24-12-2022
 18. PPConf2 JS (Thư Viện) - Pixel Place Config

  Tác giả
  rodomil
  Đã tạo
  24-12-2022
  Đã cập nhật
  24-12-2022
 19. diep_Shortcut JS (Thư Viện) - if you need help go to https://discord.gg/4Rk3yGSQDp

  Tác giả
  Tariteur
  Đã tạo
  19-12-2022
  Đã cập nhật
  22-01-2023
 20. wshooker JS (Thư Viện) - websocket

  Tác giả
  Sakenex
  Đã tạo
  18-12-2022
  Đã cập nhật
  18-12-2022
 21. SearchEngineJumpPlusRules JS (Thư Viện) - Rules used by SearchEngineJumpPlus 搜索引擎快捷跳转+

  Tác giả
  MUTED64
  Đã tạo
  17-12-2022
  Đã cập nhật
  10-01-2023
 22. SearchEngineJumpPlusEngineList JS (Thư Viện) - Engine list used by SearchEngineJumpPlus 搜索引擎快捷跳转+

  Tác giả
  MUTED64
  Đã tạo
  17-12-2022
  Đã cập nhật
  18-12-2022
 23. GM_html2canvas JS (Thư Viện) - 由于原版的html2canvas在对跨域图片获取上总是失败的问题,将跨域改为通过GM_xmlhttpRequest获取

  Tác giả
  WhiteSevs
  Đã tạo
  15-12-2022
  Đã cập nhật
  15-12-2022
 24. myConstant JS (Thư Viện) - 常量库

  Tác giả
  赤练丶风
  Đã tạo
  14-12-2022
  Đã cập nhật
  30-12-2022
 25. pops JS (Thư Viện) - 一个由纯js编写的弹窗,编写缘由为替代本人的网盘链接识别脚本中的pop.js文件(该文件压缩过)。

  Tác giả
  WhiteSevs
  Đã tạo
  12-12-2022
  Đã cập nhật
  03-01-2023
 26. 网盘链接识别-图标库 JS (Thư Viện) - 网盘链接识别-图标库ICON 百度网盘 蓝奏云 天翼云 中国移动云盘(原:和彩云) 阿里云 文叔叔 奶牛快传 123盘 腾讯微云 迅雷网盘 115网盘 夸克网盘 城通网盘(部分) magnet

  Tác giả
  WhiteSevs
  Đã tạo
  12-12-2022
  Đã cập nhật
  12-12-2022
 27. SpeedReaderTools JS (Thư Viện) - Use for generating and decoding stuffs in SpeedReader.

  Tác giả
  Timesient
  Đã tạo
  11-12-2022
  Đã cập nhật
  16-12-2022
 28. GMLibrary JS (Thư Viện) - GMLibary

  Tác giả
  JerryT
  Đã tạo
  10-12-2022
  Đã cập nhật
  23-12-2022
 29. MooMoo.js JS (Thư Viện) - A powerful moomoo.io api

  Tác giả
  Nuro#9999
  Đã tạo
  07-12-2022
  Đã cập nhật
  26-01-2023
 30. Absolute Visibility JS (Thư Viện) - Makes tabs and windows think they're visible even when they're not.

  Tác giả
  NaeemBolchhi
  Đã tạo
  07-12-2022
  Đã cập nhật
  07-12-2022
 31. Delicious Userscript Library JS (Thư Viện) - A library for userscripts on AnimeBytes which implements a settings page, among other things. Made by momentary0 on github (https://github.com/momentary0/AB-Userscripts/). I just uploaded here for use in my script since I couldn't get greasyfork to approve my require even with integrity checks.

  Tác giả
  TalkingJello
  Đã tạo
  07-12-2022
  Đã cập nhật
  07-12-2022

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)