Greasy Fork is available in English.

ABPVN AdsBlock

Script chặn quảng cáo,loại bỏ chờ đợi của ABPVN

Tác giả
ABPVN
Cài đặt hàng ngày
6
Số lần cài đặt
8.677
Đánh giá
29 0 0
Phiên bản
    2.3.11
Đã tạo
09-04-2015
Đã cập nhật
17-06-2022
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Script hỗ trợ chặn các quảng cáo không chặn được bằng Adblock Plus
Hỗ trợ bỏ qua link chuyển hướng 1 số trang web.
Hỗ trợ bỏ qua nhanh tự động 1 số trang rút gọn (cần xác nhận captcha)