Greasy Fork is available in English.

ABPVN AdsBlock

Script block ads, remove wating of ABPVN

Quảng cáo
Tác giả
ABPVN
Cài đặt hàng ngày
5
Số lần cài đặt
4.548
Đánh giá
20 0 0
Phiên bản
    2.2.29
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

Script hỗ trợ chặn các quảng cáo không chặn được bằng Adblock Plus
Hỗ trợ download ngay mà không cần chờ đợi tại fshare.vn