Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by linhcpg

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. Search By Image JS - Search By Image | 以图搜图

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  89
  Số lần cài đặt
  133.088
  Đánh giá
  1621 4 0
  Đã tạo
  04-07-2014
  Đã cập nhật
  08-03-2020
 2. Yet Another Weibo Filter JS - Sina Weibo feed filter by keywords, authors, topics, source, etc.; Modifying webpage layout

  Tác giả
  田生
  Cài đặt hàng ngày
  77
  Số lần cài đặt
  222.281
  Đánh giá
  1891 6 3
  Đã tạo
  12-07-2014
  Đã cập nhật
  16-07-2021
 3. My Novel Reader JS - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  70
  Số lần cài đặt
  150.009
  Đánh giá
  1339 17 6
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  17-08-2020
 4. Resize Image On "Open image in new tab" JS - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  63
  Số lần cài đặt
  149.070
  Đánh giá
  1449 2 0
  Đã tạo
  09-06-2014
  Đã cập nhật
  18-11-2018
 5. 网易云音乐高音质支持 JS - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  107.049
  Đánh giá
  835 0 0
  Đã tạo
  23-06-2015
  Đã cập nhật
  28-05-2021
 6. 百度云插件+APIKey JS - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  260.905
  Đánh giá
  1744 7 5
  Đã tạo
  24-04-2014
  Đã cập nhật
  10-03-2018
 7. navigator.plugins spoofing JS - 去除网站的flash插件检测,实现html5播放。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  28.329
  Đánh giá
  252 0 0
  Đã tạo
  25-11-2014
  Đã cập nhật
  15-11-2017
 8. Popup Search JS - Popup search box and translate button (etc) for selected texts

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  23.327
  Đánh giá
  437 5 0
  Đã tạo
  07-04-2014
  Đã cập nhật
  07-03-2021
 9. bili_fix_player JS - B站播放器增强脚本,下载视频,可使用另外两种H5播放器,可弹窗播放等

  Tác giả
  绯色起源
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  27.640
  Đánh giá
  269 2 0
  Đã tạo
  10-05-2014
  Đã cập nhật
  12-09-2016
 10. iZhihu JS - 知乎插件

  Tác giả
  unogz
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  48.038
  Đánh giá
  706 1 3
  Đã tạo
  07-04-2014
  Đã cập nhật
  25-04-2016
 11. YouTube Auto Buffer & Auto HD JS - Buffers the video without autoplaying and puts it in HD if the option is on. For Firefox, Opera, & Chrome

  Tác giả
  JoeSimmons
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  47.775
  Đánh giá
  179 5 4
  Đã tạo
  24-04-2014
  Đã cập nhật
  22-05-2015
 12. 搜索引擎跳轉-文科版 JS - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  22.453
  Đánh giá
  420 0 1
  Đã tạo
  23-06-2014
  Đã cập nhật
  31-10-2017
 13. MiniblogImgPop - 微博浮图 JS - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  45.923
  Đánh giá
  681 4 0
  Đã tạo
  14-08-2014
  Đã cập nhật
  10-09-2020
 14. Bypass YouTube age verification JS - Bypass YouTube age verification without logging in.

  Tác giả
  tfr
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  18.733
  Đánh giá
  29 1 2
  Đã tạo
  23-05-2015
  Đã cập nhật
  30-08-2015
 15. Discuz-download JS - Discuz附件下载权限绕过

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  31.601
  Đánh giá
  342 0 2
  Đã tạo
  13-06-2014
  Đã cập nhật
  01-07-2014
 16. Linkify Plus Plus JS - Based on Linkify Plus. Turn plain text URLs into links.

  Tác giả
  eight
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  19.352
  Đánh giá
  247 3 1
  Đã tạo
  15-08-2014
  Đã cập nhật
  11-03-2021
 17. 查看发帖 JS - 查看百度贴吧某用户在某贴吧或者全部贴吧的发言

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  10.593
  Đánh giá
  177 0 0
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  21-03-2017
 18. 百度贴吧科学看图君 JS - 去除百度贴吧的连续看图模式,改为点击新标签打开无水印原图,同时支持帖子预览中“查看大图”按钮。

  Tác giả
  jiayiming
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  14.918
  Đánh giá
  230 0 0
  Đã tạo
  11-05-2014
  Đã cập nhật
  29-03-2020
 19. 腾讯视频h5 JS - 腾讯视频html5播放器

  Tác giả
  zxc
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  25.595
  Đánh giá
  223 2 0
  Đã tạo
  17-08-2016
  Đã cập nhật
  22-05-2017
 20. 百度贴吧重定向 JS - 重定向各类同素异形体到更科学的主域名tieba.baidu.com

  Tác giả
  jiayiming
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  774
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  11-05-2014
  Đã cập nhật
  21-06-2015
 21. 百度贴吧不可能会跳转! JS - 去除贴吧帖子里链接的跳转

  Tác giả
  jiayiming
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.356
  Đánh giá
  80 1 0
  Đã tạo
  11-05-2014
  Đã cập nhật
  25-05-2018
 22. Google+(baidu bing youdao) JS - Show results from Baidu, Bing and Youdao in Google web search. | 在Google网页搜索显示百度、有道和必应的搜索结果。

  Tác giả
  hzhbest
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.450
  Đánh giá
  53 0 0
  Đã tạo
  28-08-2014
  Đã cập nhật
  10-04-2015
 23. pageNote 网页笔记 JS - 在你感兴趣的网页上添加便笺或笔记 按 "shift+鼠标左键"" 添加笔记//Press "shift + left key" to add sticky notes in any webpage wherever you like

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.145
  Đánh giá
  34 2 0
  Đã tạo
  08-09-2014
  Đã cập nhật
  09-09-2014
 24. monkey-videos JS - 播放网页里的视频, 不再需要Adobe Flash Player

  Tác giả
  lifei
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  8.396
  Đánh giá
  90 0 1
  Đã tạo
  06-12-2014
  Đã cập nhật
  06-12-2014
 25. vipVideos_skipAd JS - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  63.551
  Đánh giá
  1206 9 5
  Đã tạo
  12-03-2015
  Đã cập nhật
  08-06-2017
 26. iqiyi-player-switch JS - 爱奇艺flash播放器与html5播放器随意切换,改善html5播放器播放体验。

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  44.105
  Đánh giá
  375 2 1
  Đã tạo
  22-03-2017
  Đã cập nhật
  16-03-2018
 27. YouTube Clean Feed JS - Removes the recommended videos by YouTube

  Tác giả
  ich01
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.280
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  02-03-2014
  Đã cập nhật
  02-03-2014
 28. Tieba Utilities JS - 百度贴吧依赖脚本(寂寞的原子的公共库)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14.211
  Đánh giá
  176 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  21-07-2015
 29. tieba_quote JS - 百度贴吧引用

  Tác giả
  congxz6688
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.596
  Đánh giá
  34 1 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  28-02-2017
 30. Tieba Enhance JS - 贴吧小尾巴, 坟贴提醒, 去除跳转等功能

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.898
  Đánh giá
  37 0 0
  Đã tạo
  07-04-2014
  Đã cập nhật
  10-10-2020
 31. 為什麼你們就是不能加個空格呢? JS - 自動在網頁中所有的中文字和半形的英文、數字、符號之間插入空白。(攤手)沒辦法,處女座都有強迫症。

  Tác giả
  yangyang
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5.327
  Đánh giá
  90 2 0
  Đã tạo
  06-06-2014
  Đã cập nhật
  09-02-2019
 32. 百度贴吧图片放大 JS - 点击图片放大,再次点击还原

  Tác giả
  o丨Reborn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.277
  Đánh giá
  38 0 1
  Đã tạo
  11-06-2014
  Đã cập nhật
  03-12-2014
 33. stopGoogleRedirection JS - 禁止google的搜索结果重定向,加快访问速度,防止撞墙(support (opera,firefox(GreaseMonkey),chrome) Latest Stable,IE9+)

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5.898
  Đánh giá
  86 0 0
  Đã tạo
  17-08-2014
  Đã cập nhật
  17-08-2014
 34. Discuz隐藏贴自动回复+刷新 JS - http://userscripts-mirror.org/scripts/source/137984.user.js

  Tác giả
  874718527
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12.679
  Đánh giá
  180 1 1
  Đã tạo
  28-08-2014
  Đã cập nhật
  28-08-2014
 35. picviewer CE JS - NLF 的围观图修改版

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.652
  Đánh giá
  137 0 0
  Đã tạo
  22-09-2014
  Đã cập nhật
  10-07-2015
 36. 知乎回答全部显示 JS - enter something useful

  Tác giả
  gqqnbig
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.869
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  11-12-2014
  Đã cập nhật
  11-12-2014
 37. 贴吧去登录提示 JS - 免登录贴吧查看楼中楼.翻页

  Tác giả
  g3652053
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.885
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  17-05-2015
  Đã cập nhật
  17-05-2015

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)