Greasy Fork is available in English.

stopGoogleRedirection

禁止google的搜索结果重定向,加快访问速度,防止撞墙(support (opera,firefox(GreaseMonkey),chrome) Latest Stable,IE9+)

Tác giả
文科
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
6.016
Đánh giá
86 0 0
Phiên bản
1.0.0.5
Đã tạo
17-08-2014
Đã cập nhật
17-08-2014
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web