Greasy Fork is available in English.

clso

Just For Fun!
~\(ಥωಥ)/~

我的博客 https://blog.clso.fun/
我的主页 https://clso.fun/

如果觉得我的脚本有用,可以打赏捐助我咩~ (≥▽≤)
♥♥♥ https://blog.clso.fun/donate.html ♥♥♥

My script have useful to you? Donate me! :D
♥♥♥ https://blog.clso.fun/donate.html#menu_index_2 ♥♥♥

Script Sets

Scripts

 1. Resize Image On "Open image in new tab" - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  85
  Số lần cài đặt
  90.797
  Đánh giá
  1122 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Picture Auto-Resize on Chrome - Auto-Resize on Chrome Picture Preview Tab

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.870
  Đánh giá
  35 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. missevan MP3下载 - missevan M站免鱼干下载音频文件,突破UP主禁止下载限制。(请勿滥用,下载后记得投鱼干支持UP!)

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  741
  Đánh giá
  9 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 豆瓣隐私 - 默认将添加的收藏都设置为私有状态,并禁止发布广播!

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  66
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật