Greasy Fork is available in English.

Report user

xinggsf

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. HTML5视频播放工具 JS - 启用HTML5播放;视频截图;切换画中画;缓存视频;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、西瓜视频、爱奇艺、A站、PPTV、芒果TV、咪咕视频、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  808
  Số lần cài đặt
  887.470
  Đánh giá
  2563 40 13
  Đã tạo
  12-06-2017
  Đã cập nhật
  03-07-2022
 2. 框架网页全屏 JS - iframe网页全屏

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  3.508
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  06-11-2021
  Đã cập nhật
  10-02-2022
 3. 智能划词翻译 JS - 划词翻译,自动切换谷歌翻译和有道词典

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  9.469
  Đánh giá
  41 0 0
  Đã tạo
  26-04-2018
  Đã cập nhật
  03-06-2022
 4. vipVideos_skipAd JS - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  65.858
  Đánh giá
  1195 9 5
  Đã tạo
  12-03-2015
  Đã cập nhật
  08-06-2017
 5. disableThirdpartyAD JS - 禁止手机站点的第三方资源,当然你也可加入其它站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  260
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  26-09-2016
  Đã cập nhật
  26-09-2016
 6. jsKillAD JS - 查杀页面浮动广告

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.457
  Đánh giá
  46 0 0
  Đã tạo
  10-01-2015
  Đã cập nhật
  16-01-2020
 7. killBDMusicBox_Ad JS - 删除百度音乐盒广告脚本,禁止插播音频广告

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  436
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  22-11-2015
  Đã cập nhật
  25-03-2018
 8. 2ccc JS - 2ccc取消下载等待

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-06-2020
  Đã cập nhật
  29-06-2020
 9. Youku视频去广告、黑屏 JS - Youku视频去广告及其黑屏倒计时

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  408
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  29-06-2020
  Đã cập nhật
  12-04-2022
 10. 搜索结果双栏显示 JS - 双栏显示搜索结果

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  490
  Đánh giá
  5 1 0
  Đã tạo
  17-11-2020
  Đã cập nhật
  01-02-2022

Thư viện

 1. 字符串对象扩展库 JS (Thư Viện) - 扩展原生String对象功能:格式化字符串、startsWith、endsWith函数

  Tác giả
  xinggsf
  Đã tạo
  26-07-2015
  Đã cập nhật
  04-12-2015