Greasy Fork is available in English.

MiniblogImgPop - 微博浮图

微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

Tác giả
afc163
Cài đặt hàng ngày
15
Số lần cài đặt
40.306
Đánh giá
640 2 0
Phiên bản
3.4.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

MiniblogImgPop - 微博浮图

针对微博网站,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本,让您看微博图片时鼠标不再滴滴答答。

支持新浪微博,腾讯微博,搜狐微博,网易微博,人民微博,体坛微博,百度贴吧,天涯微博,QQ空间,嘀咕网,点点网,新浪轻博,我的淘宝,央视微博等微博网站。

示例图片


  • 油猴脚本安装地址:~~http://userscripts.org/scripts/show/83994~~ 和 https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/4233

  • firefox扩展安装地址:https://addons.mozilla.org/zh-CN/firefox/addon/MiniblogImgPop/