Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by oumu

 1. 百度网盘直链下载助手 - 【百度网盘直接下载助手 直链加速版】正式更名为【百度网盘直链下载助手】免客户端一键获取百度网盘文件真实下载地址,支持使用IDM,迅雷等下载工具下载

  Tác giả
  syhyz1990
  Cài đặt hàng ngày
  5.549
  Số lần cài đặt
  1.606.043
  Đánh giá
  2298 24 14
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 破解VIP会员视频集合 - 2019-3-11更新。一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网) xxxx-xx-xx 可用▶mark zhang][VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  1.031
  Số lần cài đặt
  1.546.668
  Đánh giá
  2803 28 14
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 豆瓣资源下载大师:1秒搞定豆瓣电影|音乐|图书下载 - 【装这一个脚本就够了!可能是你遇到的最好的豆瓣增强脚本】聚合数百家资源网站,通过右侧边栏1秒告诉你哪些网站能下载豆瓣页面上的电影|电视剧|纪录片|综艺|动画|音乐|图书等,有资源的网站显示绿色,没资源的网站显示黄色,就这么直观!所有豆瓣条目均提供在线播放|阅读、字幕|歌词下载及PT|NZB|BT|磁力|百度盘|115网盘等下载链接,加入官网打死也不出的豆列搜索功能,此外还能给豆瓣条目额外添加IMDB评分|IMDB TOP 250|Metascore评分|烂番茄评分|AniDB评分|Bgm评分|MAL|亚马逊评分等更多评分形式。官方电报群:@doubandown,官方QQ群:691023412,验证口令:imdb

  Tác giả
  bimzcy
  Cài đặt hàng ngày
  609
  Số lần cài đặt
  204.508
  Đánh giá
  1148 6 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 网盘自动填写密码【威力加强版】 - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  198
  Số lần cài đặt
  244.014
  Đánh giá
  1441 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. IG Helper: download Instagram pic & vids - Easily download Instagram pictures and videos.

  Tác giả
  mittya
  Cài đặt hàng ngày
  155
  Số lần cài đặt
  50.017
  Đánh giá
  398 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  114
  Số lần cài đặt
  70.911
  Đánh giá
  903 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Resize Image On "Open image in new tab" - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  106
  Số lần cài đặt
  79.808
  Đánh giá
  1080 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. MoreMovieRatings - Show IMDb ratings on Douban, and vice versa

  Tác giả
  JayXon
  Cài đặt hàng ngày
  106
  Số lần cài đặt
  34.123
  Đánh giá
  566 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Mouseover Popup Image Viewer - Shows images and videos behind links and thumbnails.

  Tác giả
  kuehlschrank
  Cài đặt hàng ngày
  97
  Số lần cài đặt
  75.278
  Đánh giá
  632 9 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 豆瓣电影助手|douban movie helper - 【重新定义豆瓣脚本,东半球最好的豆瓣电影增强脚本】10秒搞定豆瓣电影资源下载|新增豆列搜索功能|电影黑名单:屏蔽你不想看的烂片|PT资源搜索链接|更多评分|字幕搜索|支持影人作品集批量搜索|增加查看原图链接|增加IMDB top 250标签|一键生成简介|在changhw版本基础上修改,增加pt站搜索,去除垃圾视频站。|感谢R酱、白鸽男孩| 自用脚本,代码粗糙,欢迎捉虫。

  Tác giả
  Exhen Chen
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  17.652
  Đánh giá
  166 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 网易云音乐高音质支持 - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  86.141
  Đánh giá
  808 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. CNKI 中国知网 PDF 全文下载 - 参见 http://blog.yuelong.info/post/cnki-pdf-js.html

  Tác giả
  Yue
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  29.841
  Đánh giá
  261 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 网盘提取工具 - 尽可能在支持的网盘自动输入提取码,省去下载的烦恼。

  Tác giả
  iccfish
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  84.601
  Đánh giá
  387 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. iZhihu - 知乎插件

  Tác giả
  unogz
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  36.649
  Đánh giá
  671 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Steam Info - 快速查询Steam游戏信息

  Tác giả
  Deparsoul
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  24.682
  Đánh giá
  302 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Feedly filtering and sorting - Enhance the feedly website with advanced filtering, sorting and more

  Tác giả
  soufianesakhi
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  3.765
  Đánh giá
  67 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Aria2 Helper for 115 - Add 115 download links to Aria2 via RPC

  Tác giả
  Chappell
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  3.753
  Đánh giá
  45 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 百度网盘助手•改 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  PurelyCfictional
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  86.229
  Đánh giá
  530 4 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Steam's Lowest Price - Show lowest historical prices on Steam via SteamDB

  Tác giả
  mica
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  678
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. NGA Auto Pager V2 - NGA自动翻页插件

  Tác giả
  Sunness
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.470
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. Feedly Full Feed - Read full story in Feedly. / Feedlyで記事の全文を表示します。

  Tác giả
  fxwiki
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.450
  Đánh giá
  38 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 搜索引擎跳轉-文科版 - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  16.296
  Đánh giá
  406 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. V2EXcellent.js - A Better V2EX

  Tác giả
  VitoVan
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  716
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. MoreSteamRatings - Show more game ratings on steam store

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  302
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Pinboard - Sort Visible Links(modified) - A modified version of Pinboard - Sort Visible Links, compatible with Pinboard.in bookmarks with favicons

  Tác giả
  wenLiangcan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  69
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 115lixian - alt单击 添加115离线任务

  Tác giả
  445141126
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.318
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. Douban Download Search(支持https) - 增加豆瓣电影、图书的下载搜索链接 (2017/10/03更新,添加人人影视字幕组、字幕库、灵极客、library genesis等站点支持)

  Tác giả
  peter...
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.836
  Đánh giá
  33 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Lyragosa's WoW Glossary Translation in NGA - 为NGA论坛帖子提供“划词翻译”功能,选中的部分如果是魔兽世界术语,则会给出对应的简,繁与英文内容。仅供NGA论坛使用

  Tác giả
  lyragosa
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  81
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. Show QRCode - 显示网页二维码

  Tác giả
  445141126
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  419
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 115 helper - 115网盘帮手-一键打开大图 一键加速所有视频

  Tác giả
  jimzhuang
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  966
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. Warcraft Logs Enhancement - Some Enhancement Scripts of Warcraft Logs

  Tác giả
  Icyblade Dai
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  565
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 去除qq登录扫码提示 - delete qrcode tips

  Tác giả
  Saidong Zhu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  486
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)