Greasy Fork is available in English.

Report user

Cat73

Script Sets

Scripts

 1. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  410
  Số lần cài đặt
  550.467
  Đánh giá
  2348 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 百度搜索广告清理助手 - 移除百度搜索的广告如搜索结果里的百度推广

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  32.428
  Đánh giá
  198 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật