Greasy Fork is available in English.

Cat73

Script Sets

Scripts

 1. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  283
  Số lần cài đặt
  442.645
  Đánh giá
  2146 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 移除百度搜索的广告 - 移除百度搜索的广告如搜索结果里的百度推广

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  29.173
  Đánh giá
  191 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật