Greasy Fork is available in English.

Report user

Rhilip

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 豆瓣资源下载大师:1秒搞定豆瓣电影|音乐|图书下载 JS - 【装这一个脚本就够了!可能是你遇到的最好的豆瓣增强脚本】聚合数百家资源网站,通过右侧边栏1秒告诉你哪些网站能下载豆瓣页面上的电影|电视剧|纪录片|综艺|动画|音乐|图书等,有资源的网站显示绿色,没资源的网站显示黄色,就这么直观!所有豆瓣条目均提供在线播放|阅读、字幕|歌词下载及PT|NZB|BT|磁力|百度盘|115网盘等下载链接,加入官网打死也不出的豆列搜索功能,此外还能给豆瓣条目额外添加IMDB评分|IMDB TOP 250|Metascore评分|烂番茄评分|AniDB评分|Bgm评分|MAL|亚马逊评分等更多评分形式。官方电报群:@doubandown

  Tác giả
  bimzcyRhilip
  Cài đặt hàng ngày
  321
  Số lần cài đặt
  1.260.140
  Đánh giá
  3229 28 8
  Đã tạo
  06-05-2018
  Đã cập nhật
  07-10-2023
 2. NSFC_conclusion_downloader JS - 帮助你直接下载国自然结题报告

  Tác giả
  Rhilip
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  28.737
  Đánh giá
  13 2 1
  Đã tạo
  02-02-2021
  Đã cập nhật
  15-08-2023
 3. Copy Cite Directly JS - 在学术网站上直接复制而不是下载源文件

  Tác giả
  Rhilip
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  416
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  07-04-2021
  Đã cập nhật
  07-04-2021
 4. 戴森球蓝图 增强 JS - Extend the website Dyson Sphere Blueprints

  Tác giả
  Rhilip
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  22
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  26-07-2021
  Đã cập nhật
  26-07-2021

Thư viện

 1. encodeToGb2312 JS (Thư Viện) - 转码 GB2312

  Tác giả
  Rhilip
  Đã tạo
  17-05-2018
  Đã cập nhật
  02-06-2018