Greasy Fork is available in English.

Report user

詹eko

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Scripts

 1. 百度文库(wenku)在线下载PDF格式文件 JS - 百度文库文档页面打印PDF,chrome浏览器最好能安装一下 adblock 插件,下载后的pdf文件可以在 https://pdf2docx.com/zh/ 上转换成docx

  Tác giả
  詹eko
  Cài đặt hàng ngày
  60
  Số lần cài đặt
  95.355
  Đánh giá
  226 3 0
  Đã tạo
  17-10-2018
  Đã cập nhật
  14-12-2019
 2. 极客学院课程学习播放下载 JS - 极客学院每个视频播放时都需要手动调整为1.5x倍速播放,这里优化为自动调整,增加下载视频按钮

  Tác giả
  詹eko
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  422
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  14-10-2018
  Đã cập nhật
  16-10-2018