Greasy Fork is available in English.

Exhen Chen

Script Sets

Scripts

 1. 豆瓣电影助手|douban movie helper - 【重新定义豆瓣脚本,东半球最好的豆瓣电影增强脚本】10秒搞定豆瓣电影资源下载|新增豆列搜索功能|电影黑名单:屏蔽你不想看的烂片|PT资源搜索链接|更多评分|字幕搜索|支持影人作品集批量搜索|增加查看原图链接|增加IMDB top 250标签|一键生成简介|在changhw版本基础上修改,增加pt站搜索,去除垃圾视频站。|感谢R酱、白鸽男孩| 自用脚本,代码粗糙,欢迎捉虫。

  Tác giả
  Exhen Chen
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  19.773
  Đánh giá
  172 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. ptp增加豆瓣评分 - douban rating at passthepopcorn |ptp增加豆瓣评分

  Tác giả
  Exhen Chen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  32
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. thu网络学堂助手 - 增加醒目提醒,分区链接

  Tác giả
  Exhen Chen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  30
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. OB Onekey-Info-Generator - Ourbits 一键获取信息

  Tác giả
  Exhen Chen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 网络学堂2018助手 - 微调排版,提醒更醒目; 支持导出日历,课程一目了然;课件批量下载,公告一键标记,拯救强迫症。

  Tác giả
  Exhen Chen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  112
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật