Greasy Fork is available in English.

网页限制解除

通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

Tác giả
Cat73
Cài đặt hàng ngày
228
Số lần cài đặt
863.490
Đánh giá
2570 14 1
Phiên bản
1.3
Đã tạo
23-11-2015
Đã cập nhật
09-01-2022
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome Tương thích với Opera Tương thích với Safari
Giấy phép
LGPLv3
Áp dụng cho
Tất cả trang web

remove-web-limits(网页限制解除)

  • 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。
  • 基本不影响网页正常功能,如果影响了任何功能,可以暂时禁用脚本解决。

Links:

协助开发: