Greasy Fork is available in English.

网页限制解除

通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

Tác giả
Cat73
Cài đặt hàng ngày
475
Số lần cài đặt
551.320
Đánh giá
2349 4 0
Phiên bản
1.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome Tương thích với Opera Tương thích với Safari
Giấy phép
LGPLv3
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

remove-web-limits(网页限制解除)

  • 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。
  • 基本不影响网页正常功能,如果影响了任何功能,可以暂时禁用脚本解决。

Links:

协助开发: