Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 百度文库破解加强、 CSDN使用增强、知乎使用增强、抖音去水印下载、全网VIP视频破解,免费在线看,等多功能脚本 - 【自用,长期维护】【功能有】1:百度文库文档免费下载、文档内容自由复制、广告过滤,看了就烦;2:CSDN阅读加强:CSDN自动展开、去广告、净化剪贴板、免登陆等;3:知乎使用增强:外链接直接跳出、内容自动展开、短视频下载、去除登录提醒等;4:抖音去水印原视频下载,非调用第三方;5:KIWI视频解析,支持大部分视频播放平台[支持优酷 | 腾讯 | 爱奇艺 | 芒果 | 乐视等常用视频];6:全网音乐直接下载;

  Tác giả
  匆匆过客
  Cài đặt hàng ngày
  2.749
  Số lần cài đặt
  301.267
  Đánh giá
  373 4 9
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 🔥持续更新🔥 CSDN广告完全过滤、人性化脚本优化:🆕 不用再登录了!让你体验令人惊喜的崭新CSDN。 - ⚡️拥有数项独家功能的最强CSDN脚本,不服比一比⚡️|🕶无需登录CSDN,获得比会员更佳的体验|🖥分辨率自适配,分屏不用滚动|💾超级预优化|🔖独家超级免会员|🏷独家原创文章免登录展开|🔌独家推荐内容自由开关|📠独家免登录复制|🔗独家防外链重定向|📝独家论坛未登录自动展开文章、评论|🌵全面净化|📈沉浸阅读|🧴净化剪贴板|📕作者信息文章顶部展示

  Tác giả
  sfexpress
  Cài đặt hàng ngày
  715
  Số lần cài đặt
  147.967
  Đánh giá
  661 10 8
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 自动展开全文 - 自动展开网站内容而无需点击。当前支持知乎,CSDN,B 站等共计 52 个网站。如需支持更多内容,请至以下网址提交 https://meta.appinn.net/t/14383

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  286
  Số lần cài đặt
  20.757
  Đánh giá
  230 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 自动展开豆瓣、站长之家、米坛、cnbeta、知乎、慕课网、Awesomes、喜马拉雅、CSDN博客、CSDN下载、道客88、百度文库、百度知道、回形针、人民日报客户端、凤凰网页面的隐藏内容 - 自动展开一些PC网站的隐藏内容;个人觉得手机端不需要做,故只在PC端有用;为了更好的上网体验,不兼容低版本浏览器和IE浏览器。大家如有发现类似需要手动点开隐藏内容的网站,请至以下网址反馈吧https://greasyfork.org/zh-CN/forum/discussion/72571/x

  Tác giả
  life0001
  Cài đặt hàng ngày
  159
  Số lần cài đặt
  44.209
  Đánh giá
  113 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. CSDN自动展开+去广告+净化剪贴板+免登陆 - ITeye CSDN自动展开阅读,可以将剪贴板的推广信息去除,去除大多数广告。

  Tác giả
  gorgiaxx
  Cài đặt hàng ngày
  81
  Số lần cài đặt
  175.778
  Đánh giá
  668 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 全网图库素材VIP高速下载,千图网/千库网/包图网/摄图网/昵图网/90设计/觅元素/我图网/17素材/稻壳儿/图品汇 - 全网图库素材免费免VIP高速下载,千图网、千库网、包图网、摄图网、昵图网、90设计、觅元素、我图网、稻壳儿、17素材、熊猫办公、92素材、演界网、彼岸图、绘艺素材、图品汇、觅知网、六图网、全图网!

  Tác giả
  win538141
  Cài đặt hàng ngày
  62
  Số lần cài đặt
  62
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 拒绝二维码登录 - 新版12306、QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,可自定义设置在指定网站开启和关闭,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  40
  Số lần cài đặt
  20.814
  Đánh giá
  237 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 百度文库破解加强、 CSDN阅读增强、知乎使用增强、抖音去水印原视频下载、全网VIP视频破解,去广告 - 【自用,长期维护】【功能有】1:百度文库文档免费下载、文档内容自由复制、广告过滤,看了就烦;2:CSDN阅读加强:CSDN自动展开、去广告、净化剪贴板、免登陆等;3:知乎使用增强:外链接直接跳出、内容自动展开、短视频下载、去除登录提醒、自动高清图片等;4:抖音去水印原视频下载,非调用第三方;5:KIWI视频解析,支持大部分视频播放平台[支持优酷 | 腾讯 | 爱奇艺 | 芒果 | 乐视等常用视频],移动端,PC端都适用

  Tác giả
  2019_6b30@mpschool.edu.hk
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  2.183
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. CSDN 去广告沉浸阅读模式 - 沉浸式阅读 🌈 使用随机背景图片 🎬 重构页面布局 🎯 净化剪切板 🎨 屏蔽一切影响阅读的元素 🎧

  Tác giả
  SublimeCT
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  5.233
  Đánh giá
  37 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. CSDN博客刷积分刷等级助手 - 打开任意一个CSDN博客页面,就可以进行自动点赞评论,可以涨积分升级,可以自定义策略与评论内容,高度可定制化

  Tác giả
  ZainCheung
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  276
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 知乎、简书、csdn、实验楼剪切板消毒 - 复制一些网站文字时,会在你剪切板的最后加上链接什么的信息,很讨厌。把这些额外的东西全干掉

  Tác giả
  pf kong
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  8.781
  Đánh giá
  62 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. csdn论坛改造 - 2020/7/14 下午2:48:00

  Tác giả
  sysdzw
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. CSDN自动评论 - 自动评论,返还下载积分

  Tác giả
  sollyu
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  8.242
  Đánh giá
  81 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. AC-CSDN自动展开-CSDN自动评论-去广告 - 自动展开CSDN博客的内容,无需点击展开 && 自动评论,返还下载积分

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  5.105
  Đánh giá
  64 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 阻止拷贝文档添加版权信息 - 原理就是覆盖剪切板,理论上大部分网站都支持

  Tác giả
  江强
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  802
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 网页精灵 - 展开全文,去防盗链广告

  Tác giả
  Obrain Face
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  564
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. CSDN,CNBLOG博客文章一键转载插件 - CSDN博客文章转载插件 可以实现CSDN上的文章一键转载

  Tác giả
  JackieZheng
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  356
  Đánh giá
  1 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. clean CSDN blog - 还你一个干净的阅读体验

  Tác giả
  冰川孤辰
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  709
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. CSDN 免登陆查看全文内容 - 免登陆查看全文内容

  Tác giả
  chan shon
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  230
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 一键复制公式 - Click to copy equation in Wikipedia

  Tác giả
  flaribbit
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  75
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. CSDN,CNBLOG博客阅读模式切换插件 - CSDN 阅读模式和浏览模式切换,完美支持傲游、360、Chrome等浏览器

  Tác giả
  JackieZheng
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  400
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. Beautify - 美化<误>各网页界面

  Tác giả
  symant
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  211
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. CSDN去除二维码图片 - 去除二维码图片

  Tác giả
  aogg
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  382
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. CSDN 阅读全文 - 显示隐藏内容

  Tác giả
  WolframAlpha
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.158
  Đánh giá
  3 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Fuck CSDN - 去除CSDN BBS&BLOG&DOWNLOAD&WWW ADP检测/广告/展开全文限制/复制小尾巴/离线网页限制/其它

  Tác giả
  流星暴雨
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.651
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 晓东CAD论坛+CSDN博客精简 - 晓东论坛去广告+自动签到; CSDN博客去广告

  Tác giả
  yxpxa
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  115
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 网页复制辅助工具 - CSDN博客复制时会加上一堆烦人信息,这个脚本可以屏蔽这个功能;百度文库正常不支持Ctrl+C复制,此脚本能解除限制。

  Tác giả
  happyZYM
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.735
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. csdn自动展开全文+百度文库复制 - blog.csdn.net自动展开全文,百度文库复制(格式可能不保留)。

  Tác giả
  kill370354
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.960
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. CSDN 移除 APP 打开 - 自动展开内容,移除讨厌的 APP 内打开

  Tác giả
  sl00p
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  340
  Đánh giá
  6 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. CSDN优化 - 去广告,净化剪切板,自动展开全文,免登录

  Tác giả
  HAPPY
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  76
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 全角杀手 - 复制时, 将剪切板中的全角标点转换为半角标点

  Tác giả
  杨永信救世萨满
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. CSDN|简书优化 - 支持手机端和PC端

  Tác giả
  戒酒的李白
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  59
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. CSDN净化 - CSDN看文章时的美化脚本

  Tác giả
  POMIN-163
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. Clean Reading - remove CSDN,stackoverflow,cnblogs,jb51.net elements you not like, such as advertisements.

  Tác giả
  黄显宏
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  257
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 去你大爷的 CSDN 全文阅读 - 把阅读更多的那个啥玩意儿给干掉

  Tác giả
  gqqnbig
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.532
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. CSDN 全文阅读你大爷 - 把阅读更多的那个啥玩意儿给干掉

  Tác giả
  charygao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  118
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. CSDN 工具箱 - 过滤CSDN 广告,包括 博客,论坛,问答,首页和搜索,博客自动展开-阅读更多(csdn.net),去掉博客版权复制信息,论坛查看全部

  Tác giả
  z.houbin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.233
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 快速跳转 - 快速跳转。支持酷安开发者中心快速跳过欢迎界面、CSDN跳转到谷歌缓存。

  Tác giả
  LEOR_Chn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  43
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. CSDN 隐藏广告并自动展开全文 - 隐藏页面讨人厌的广告、自动展开全文

  Tác giả
  Doracoin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  458
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. copy_jianshu - 将简书文章复制到csdn、思否和慕课网编辑器中

  Tác giả
  techstay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)