Greasy Fork is available in English.

自动展开豆瓣、站长之家、米坛、cnbeta、知乎、慕课网、Awesomes、喜马拉雅、CSDN博客、CSDN下载、道客88、百度文库、百度知道、回形针、人民日报客户端、凤凰网页面的隐藏内容

自动展开一些PC网站的隐藏内容;个人觉得手机端不需要做,故只在PC端有用;为了更好的上网体验,不兼容低版本浏览器和IE浏览器。大家如有发现类似需要手动点开隐藏内容的网站,请至以下网址反馈吧https://greasyfork.org/zh-CN/forum/discussion/72571/x

Tác giả
life0001
Cài đặt hàng ngày
212
Số lần cài đặt
55.784
Đánh giá
145 0 3
Phiên bản
0.1.6
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho