Greasy Fork is available in English.

网页复制辅助工具

CSDN博客复制时会加上一堆烦人信息,这个脚本可以屏蔽这个功能;百度文库正常不支持Ctrl+C复制,此脚本能解除限制。

Tác giả
happyZYM
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
2.789
Đánh giá
7 0 0
Phiên bản
2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

CSDN博客复制时会加上一堆烦人信息,这个脚本可以屏蔽这个功能;百度文库正常不支持Ctrl+C复制,此脚本能解除限制。欢迎在反馈区反应其他Ctrl+C复制不太正常的网页!