Greasy Fork is available in English.

Report user

xindongfang

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 拒绝二维码登录 JS - QQ、支付宝、京东等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,可自定义设置在指定网站开启和关闭,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xindongfang
  Cài đặt hàng ngày
  47
  Số lần cài đặt
  82.824
  Đánh giá
  472 6 2
  Đã tạo
  30-01-2018
  Đã cập nhật
  20-11-2023
 2. 自用论坛辅助签到 JS - 常用论坛辅助签到工具,包括远景论坛、天使动漫论坛、52破解、TTG、卡饭等

  Tác giả
  xindongfang
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  14.792
  Đánh giá
  136 1 0
  Đã tạo
  31-01-2018
  Đã cập nhật
  02-04-2023