Greasy Fork is available in English.

Thư viện

Danh sách thư viện được đăng bởi người dùng Greasy Forkmà bản có thể @require ở script của bạn. Với cách thể loại thư viện khác bạn có thể@require, vui lòng đọc chính sách của Greasy Fork cho @require.

 1. Testübersetzung (Thư Viện) - Übersetzung

  Tác giả
  Tom G.
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. grrrr (Thư Viện) - Base library for my scripts

  Tác giả
  Tyler Haupert
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. grr (Thư Viện) - Base library for my scripts

  Tác giả
  Tyler Haupert
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. htmlmin (Thư Viện) - test

  Tác giả
  周老大
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. MyTips (Thư Viện) - 操作成功/失败提示框,样式仿bootstrap

  Tác giả
  wish king
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. GM_createMenu (Thư Viện) - 油猴菜单库,支持开关菜单,支持批量添加,为您解决批量添加和开关菜单的烦恼

  Tác giả
  wish king
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 安乐视.ku (Thư Viện) - . 安乐视. 无广告、免登录 解析VIP视频. 多接口自由选择. 部分接口支持高清播放. 支持:爱奇艺、优酷、乐视、腾讯视频、土豆、芒果TV、搜狐视频 等主流网站… 不保证能解析所有视频。所有数据收集于互联网, - 感谢原作者,如有侵权,联系删除.

  Tác giả
  Jones Miller
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Toast (Thư Viện) - Toast 可以直接Toast[type] 调用

  Tác giả
  sakura-flutter
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Heatmap (Thư Viện) - Simple script that creates a heatmap

  Tác giả
  Kumirei
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 解密 (Thư Viện) - 解密字符串

  Tác giả
  huqz
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. j (Thư Viện) - h

  Tác giả
  Phantom Orange
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. htmlToElements (Thư Viện) - Convert html source text to dom elements.

  Tác giả
  tame
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. fakeNavigators (Thư Viện) - judge and fake navigators

  Tác giả
  tame
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. binary2Text (Thư Viện) - Convert html source text to dom elements.

  Tác giả
  tame
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. addStyle (Thư Viện) - add Style without GM_addStyle

  Tác giả
  tame
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. TwitterTimeline (Thư Viện) - A module for retrieving Twitter timelines

  Tác giả
  風柳@furyutei
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Space Hair Sniper (Thư Viện) - Automatically purchases an item for a set price or less.

  Tác giả
  AdriftLocket
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. baiduwenku-limit (Thư Viện) - baiduwenku limit files

  Tác giả
  水煮鱼
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. baiduwenku (Thư Viện) - baiduwenku file js

  Tác giả
  水煮鱼
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. API (Thư Viện) - My API for userscripts.

  Tác giả
  Laster2800 Liang
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. test001 (Thư Viện) - test001 file

  Tác giả
  水煮鱼
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. qqinfo-limit (Thư Viện) - qqinfo-limit js files

  Tác giả
  水煮鱼
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. js-toast (Thư Viện) - This is a small JavaScript library that produces a toast message.

  Tác giả
  lacek
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. PH_image (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. js-xxhash (Thư Viện) - 伪装115浏览器依赖库

  Tác giả
  zxf10608
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. fec115 (Thư Viện) - 伪装115浏览器依赖库

  Tác giả
  zxf10608
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. Note_Obj (Thư Viện) - NOTE_OBJ

  Tác giả
  pana
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Custom FOV (Thư Viện) - Custom FOV for any ".io" FPS Game

  Tác giả
  IDK.exe
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. libStringDistance (Thư Viện) - String Similarity Comparision

  Tác giả
  Anakunda
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)