Greasy Fork is available in English.

Thư viện

Danh sách thư viện được đăng bởi người dùng Greasy Forkmà bản có thể @require ở script của bạn. Với cách thể loại thư viện khác bạn có thể@require, vui lòng đọc chính sách của Greasy Fork cho @require.

 1. xhrLib (Thư Viện) - 1

  Tác giả
  Anakunda
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. bililiteRange (Thư Viện) - bililiteRange is a javascript library that abstracts text selection and replacement.

  Tác giả
  darkred
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. baseLib (Thư Viện) - LEORChn JavaScript Base Lib

  Tác giả
  LEOR_Chn
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. js-xxhash (Thư Viện) - 伪装115浏览器依赖库

  Tác giả
  zxf10608
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. fec115 (Thư Viện) - 伪装115浏览器依赖库

  Tác giả
  zxf10608
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Note_Obj (Thư Viện) - NOTE_OBJ

  Tác giả
  pana
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. tips4baidu (Thư Viện) - 防 百度

  Tác giả
  chenshao
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. image666 (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Base Resource (Thư Viện) - Base library for my scripts

  Tác giả
  brazenvoid
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. AtoZ Utilities DEV (Thư Viện) - Utilities that are frequently used in other scripts.

  Tác giả
  AlienZ
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. CKAutoLoader (Thư Viện) - CKAutoLoader用于在哔哩哔哩播放器页面延后加载脚本,参考了Pakku弹幕插件的加载方式。

  Tác giả
  CKylinMC
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. multitools.js (Thư Viện) - 万能工具箱

  Tác giả
  水煮鱼
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 安乐视.库 (Thư Viện) - . 安乐视. 无广告、免登录 解析VIP视频. 多接口自由选择. 部分接口支持高清播放. 支持:爱奇艺、优酷、乐视、腾讯视频、土豆、芒果TV、搜狐视频 等主流网站… 不保证能解析所有视频。所有数据收集于互联网, - 感谢原作者,如有侵权,联系删除.

  Tác giả
  Jones Miller
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. WMESTSdatas (Thư Viện) - Settings for the WMESendToSlack script

  Tác giả
  tunisiano187
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. gazelleLib (Thư Viện) - -

  Tác giả
  Anakunda
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Custom FOV (Thư Viện) - Custom FOV for any ".io" FPS Game

  Tác giả
  IDK.exe
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. layer3.1.1 (Thư Viện) - layer 弹出层

  Tác giả
  ojbk-666
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Block_Obj (Thư Viện) - BLOCK_OBJ

  Tác giả
  pana
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. libStringDistance (Thư Viện) - String Similarity Comparision

  Tác giả
  Anakunda
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Url-Editor (Thư Viện) - 编辑 url 用

  Tác giả
  fjqingyou
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. jsgif (Thư Viện) - https://github.com/antimatter15/jsgif

  Tác giả
  Faux
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. Notice.js (Thư Viện) - 为了使用方便转载过来(原地址:https://github.com/alihesari/notice.js)

  Tác giả
  py8ts9
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. rx-util (Thư Viện) - rxliuli 在浏览器上使用的 js 工具集

  Tác giả
  rxliuli
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. bilibili.proto.js (Thư Viện) - 完全由pbjs生成的bilibili分段弹幕处理库

  Tác giả
  wly5556
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Lib DEV (Thư Viện) - Lib for reference

  Tác giả
  AlienZ
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. toGBK (Thư Viện) - toGBK。供sej调用

  Tác giả
  qxin i
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. Websocket wrapper (Thư Viện) - Websocket wrapper class with WebSocket.IN api

  Tác giả
  gfkorange
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. libBilibiliToken (Thư Viện) - 哔哩哔哩cookie获取token

  Tác giả
  lzgfzr
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. libReplaceText (Thư Viện) - 替换网页内文本, 达到本地化的目的

  Tác giả
  lzgfzr
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. Ajax-hook (Thư Viện) - Ajax-hook source code: https://github.com/wendux/Ajax-hook

  Tác giả
  lzgfzr
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. GM_config_zh-CN (Thư Viện) - A lightweight, reusable, cross-browser graphical settings framework for inclusion in user scripts.

  Tác giả
  zxf10608
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. BLUL (Thư Viện) - Bilibili Live Userscript Library

  Tác giả
  SeaLoong
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. LoggerJS (Thư Viện) - A simple library to make logging to the console a bit more nice to the eyes.

  Tác giả
  keanuplayz
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. GeniusLyrics (Thư Viện) - Downloads and shows genius lyrics for Tampermonkey scripts

  Tác giả
  cuzi
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. pro_info_list2 (Thư Viện) - 产品sku,名称,属性列表2

  Tác giả
  hzhandyzq
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. DSSM (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. JoustDs (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. BossDs (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. KnightDs (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. DSunit calc (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. PortDs (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. DSTHrone (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)