Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 破解VIP会员视频集合 JS - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。有直接跳转+备用接口列表。详细方法看说明还有图片。包含了[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  886yang1573
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.234
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  17-04-2020
  Đã cập nhật
  17-04-2020
 2. VIP视频破解L JS - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  elceric
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  858
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  15-08-2018
  Đã cập nhật
  15-08-2018
 3. Acfun_checkin JS - automatically checkin for acfun

  Tác giả
  mach6
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  696
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  24-07-2018
  Đã cập nhật
  24-07-2018
 4. 李VIP视频解析 禁用右键解除 JS - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|广告加速播放

  Tác giả
  木子东
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  1.752
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  03-03-2020
  Đã cập nhật
  23-05-2020
 5. EnablePIP-acfun JS - Enable Picture in Picture mode in acfun 在acfun中打开画中画模式,使chrome能够使用画中画。

  Tác giả
  XenoAmess
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  43
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  23-02-2020
  Đã cập nhật
  23-02-2020
 6. vipvideo JS - test

  Tác giả
  adamin1990
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  126
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  06-07-2018
  Đã cập nhật
  06-07-2018
 7. 申杰VIP在线解析 JS - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  申杰
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.085
  Đánh giá
  2 0 1
  Đã tạo
  21-06-2018
  Đã cập nhật
  21-06-2018
 8. VIP视频在线解析破解去广告-爱看影院-看遍全网 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  GU ZZ
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.111
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  10-06-2018
  Đã cập nhật
  10-06-2018
 9. VIP视频在线解析 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  い空美し
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  465
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  06-06-2018
  Đã cập nhật
  06-06-2018
 10. AcFun ASS Danmaku Downloader JS - 以 ASS 格式下载 AcFun 的弹幕

  Tác giả
  zhuzemin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  125
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  23-12-2019
  Đã cập nhật
  18-02-2020
 11. VIP视频CCAV5解析 JS - 一键免费观看[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|M1905|AB站]等站VIP影视,提供30多组无广告接口,欢迎体验。

  Tác giả
  ccav5
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.524
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  03-06-2018
  Đã cập nhật
  09-09-2018
 12. 小朱VIP视频在线解析 JS - 在各大视频网站的视频标题旁上显示“小朱vip解析”按钮,可以在线播放vip视频;支持优酷,腾讯,爱奇艺等常用视频。

  Tác giả
  zhuguli
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.987
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  02-09-2017
  Đã cập nhật
  16-05-2018
 13. 麦霸VIP视频解析 JS - 在视频标题旁上显示“麦霸解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  mbcs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  749
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  08-08-2017
  Đã cập nhật
  08-08-2017
 14. A站 自动播放 & 网页全屏 JS - AcFun Autoplay & FullScreen

  Tác giả
  Erimus Koo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  94
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  06-12-2019
  Đã cập nhật
  08-12-2019
 15. 20191117 优酷 爱奇艺 腾讯 AB站 搜狐等各大视频网站VIP视频解析免费观看,接口每天检测更新。音乐解析免会员免费下载。 JS - 爱奇艺 优酷 搜狐 土豆 乐视 芒果 AB站 VIP会员免费解析 。点击红色圆形按钮,复制需要观看的视频链接到解析地址框,点击解析,就可以用了。定时检查接口的可行性,放心使用。音乐解析网站在解析页面上方的菜单按钮,点开就能用。新增一点小功能,欢迎尝试,添加分享SSR节点和v2ray节点,看懂的可以试一下。还有个人平时觉得好用的资源也会分享,已经放在微信公众号:“A西红柿大番茄”。最后,谢谢各位的安装和使用。

  Tác giả
  nickjohnsonplus
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.053
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  14-11-2019
  Đã cập nhật
  27-11-2019
 16. 破解VIP会员视频-优化整理版 JS - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频

  Tác giả
  漠星耀
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.546
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  26-10-2019
  Đã cập nhật
  17-01-2021
 17. 济南菱控VIP视频解析 JS - 修改自作者橘子爱哭,版权归原作者所有。济南菱控VIP视频解析,全网视频去广告,支持电视剧直接选集,支持的网站包括但不限于:腾讯视频、爱奇艺、优酷土豆、芒果tv、乐视视频、PPTV、搜狐视频、bilibili、华数、网易音乐、酷我音乐;

  Tác giả
  uebar2006
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  315
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  25-10-2019
  Đã cập nhật
  25-10-2019
 18. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.3.28更新可用 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  laotongxiao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  263
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  04-10-2019
  Đã cập nhật
  04-10-2019
 19. acfun评论翻转 JS - 增加按钮使评论翻转

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  04-04-2018
  Đã cập nhật
  04-04-2018
 20. 绘盒-VIP视频免费看 JS - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  440
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  28-09-2019
  Đã cập nhật
  28-09-2019
 21. VIP视频在线解析破解去广告 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  freeacao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.665
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  23-03-2018
  Đã cập nhật
  06-11-2018
 22. 视频助手 JS - 集合了优酷、爱奇艺、腾讯、芒果等全网VIP视频免费破解去广告用的功能。

  Tác giả
  devret
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  605
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  14-09-2019
  Đã cập nhật
  15-09-2019
 23. Acfun-hls JS - Acfun跳转到M3U8地址,需配合Chrome浏览器的扩展HLS-Playback使用

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  633
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  31-08-2019
  Đã cập nhật
  03-01-2021
 24. 琪琪影院vip视频解析网-vip视频在线免费解析 JS - 全民解析VIP视频免费看,在线解析,vip视频解析,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析方便广大用户VIP视频服务

  Tác giả
  201721844
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.247
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  12-03-2018
  Đã cập nhật
  12-03-2018
 25. AcfunBlock开源代码 JS - 帮助你屏蔽不想看的UP主

  Tác giả
  秃顶大汉
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  82
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  08-07-2019
  Đã cập nhật
  10-09-2020
 26. Acfun评论标签-秃顶版 JS - 评论楼层标签添加-秃顶大汉修改版

  Tác giả
  秃顶大汉
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  63
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  26-06-2019
  Đã cập nhật
  27-06-2019
 27. 酷绘-VIP会员视频免费看 JS - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  19.653
  Đánh giá
  37 1 1
  Đã tạo
  12-07-2017
  Đã cập nhật
  28-09-2019
 28. VIP视频在线解析 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  面包
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.885
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  02-06-2017
  Đã cập nhật
  24-03-2018
 29. Acfun_plus_min JS - 为acfun提供便捷举报和推送列表下拉功能

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  169
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  01-02-2017
  Đã cập nhật
  09-12-2017
 30. VIP视频在线解析(改)-已失效!!! JS - 在视频标题右侧显示“vip解析”和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,爱奇艺vip,腾讯vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  James_H
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  700
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  23-05-2019
  Đã cập nhật
  09-03-2020
 31. AcFun Area 63 Mobile JS - 在手机版文章区添加简单的评论区、夜间模式等BUG

  Tác giả
  233 Approved
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  30
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  15-04-2019
  Đã cập nhật
  05-05-2019
 32. ac21542826跳转脚本 JS - try to take over the world!

  Tác giả
  路过的工具人
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  07-01-2021
  Đã cập nhật
  12-01-2021
 33. VIP Video Cracker(VIP视频解析) JS - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8.506
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  06-07-2017
  Đã cập nhật
  24-07-2017
 34. 微社VIP视频解析 JS - 集成17个接口来解析主流视频网站的会员视频,此脚本乃本人无聊试水用,如有侵犯网站权利,忘请见谅

  Tác giả
  毛腿
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.235
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  07-05-2017
  Đã cập nhật
  07-05-2017
 35. Acfun摸鱼插件-PS JS - Acfun摸鱼插件

  Tác giả
  冲一锋儿
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  89
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  28-02-2019
  Đã cập nhật
  22-10-2019
 36. 腾讯乐视爱奇艺优酷vip视频在线解析网站-4月12号更新可用 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  19.906
  Đánh giá
  14 0 2
  Đã tạo
  02-03-2018
  Đã cập nhật
  11-04-2018
 37. lyj视频解析工具 JS - 视频解析工具,视频免费看

  Tác giả
  tang1jun
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  116
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  04-12-2020
  Đã cập nhật
  08-12-2020
 38. 手机端 去GG+Vip JS - try to take over the world!

  Tác giả
  TThityou
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  44
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  28-11-2020
  Đã cập nhật
  25-02-2021
 39. Block AcFun UP JS - 屏蔽不想看见的UP主

  Tác giả
  zhpzhp
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  43
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  08-02-2019
  Đã cập nhật
  10-02-2019
 40. VIP视频在线解析 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮

  Tác giả
  高田
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.036
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  06-07-2017
  Đã cập nhật
  30-07-2017
 41. VIP视频免费看 JS - 【移除知乎弹窗】【增加1905网站支持】【公众号搜索 无心VIP影视 】【手机无广告】全网最新题库,支持图片题,永久免费!AND 用网站一站式解析和多接口集成的方式直接调用接口,接口全部亲自测试过,同时接口支持长期的更新替换工作。在保证接口解析质量的前提下,不断地优化界面以及提高用户使用体验。因为只专注于vip影视解析,所以更专业更值得信赖。注:对接公众号【无心VIP影视】,已适配爱奇艺全部电影,手机上方便看VIP视频。操作请看更新说明。

  Tác giả
  我本无心
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  16.390
  Đánh giá
  33 0 0
  Đã tạo
  15-01-2019
  Đã cập nhật
  05-12-2020
 42. Acfun助手 JS - Acfun助手 2020/04/13 更新 抽奖按钮样式 清除默认评论文字

  Tác giả
  Yang St
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  297
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  20-12-2018
  Đã cập nhật
  13-04-2020

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)