Greasy Fork is available in English.

TDPLAYER ACFUN H5 Player

替换HTML5播放器

Tác giả
haocity
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
4.002
Đánh giá
17 2 0
Phiên bản
0.0.1.20171128091825
Đã tạo
29-06-2017
Đã cập nhật
28-11-2017
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

TDPLAYER

log.png

基于tplayer的ACFUN H5个人播放器

提醒 必须安装ACPLAYER插件实现跨域

chrome http://static.boomfun.work/acplayer/extchrome.crx firefox http://static.boomfun.work/acplayer/extfirefox_0.0.1.3.xpi

介绍

  • AC在 炸一直在
  • 忍受不了flash播放器 就写了这个项目 (虽然也够烂得) > 目前仅支持含有MP4的AC源(新)和 优酷源(普清) flv因跨域问题没处理 不支持发送弹幕

功能

  • 替换播放器
  • 添加视频下载按钮

GITHUB