Greasy Fork is available in English.

Report user

tang1jun

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

Scripts

 1. 心魔听书网去黄广告 JS - 去除网站不良信息,跳链,增加自动播放,自动下一首等功能

  Tác giả
  tang1jun
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  51
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  27-11-2020
  Đã cập nhật
  27-11-2020
 2. csdn博客去广告 JS - try to take over the world!

  Tác giả
  tang1jun
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  27-11-2020
  Đã cập nhật
  27-11-2020
 3. lyj视频解析工具 JS - 视频解析工具,视频免费看 tv920

  Tác giả
  tang1jun
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  155
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  04-12-2020
  Đã cập nhật
  25-03-2021
 4. lyj视频解析工具2.0 JS - 升级2.0 测试版本 想知道有什么好的beta

  Tác giả
  tang1jun
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  47
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  18-12-2020
  Đã cập nhật
  25-03-2021