Greasy Fork is available in English.

ACFUN 文章区界面简化

0.11

Tác giả
fromsep
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
139
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
0.11
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
1.文章列表页跳转到老版。
2.详情页对部分区域进行隐藏,最大化文章正文区。