Greasy Fork is available in English.

Report user

shyachiku

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

Scripts

 1. 删除视频 JS - 禁止播放页面所有视频

  Tác giả
  shyachiku
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-10-2020
  Đã cập nhật
  29-10-2020
 2. acfun直播弹幕 JS - acfun直播弹幕。

  Tác giả
  shyachiku
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  61
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-10-2020
  Đã cập nhật
  09-01-2021