Greasy Fork is available in English.

ac_webp_url_fix

acfun webp url fix

Tác giả
evolighting
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
61
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.01
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
能用;

修改img的src的扩展名,那么你就不用再“看不见”webp了