Greasy Fork is available in English.

Acfun视频时间戳跳转

try to take over the world!

Tác giả
路过的工具人
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
6
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.2
Đã tạo
12-01-2021
Đã cập nhật
12-01-2021
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
为网页端视频增加时间戳跳转,在视频后方增加 ?time=时间,时间可为“2时30分10秒”、“2m30s”、“2M30S”、“150”这类格式