Greasy Fork is available in English.

Greasy Fork sẽ không thể có nếu không có các tác giả đóng góp script.

Greasy Fork được tự xây dựng bởi these people với sự giúp đỡ của những người báo lỗi và góp ý.

Greasy Fork đã được dịch bởi the Greasy Translation Force on Transifex:

Các biểu tượng tranh luận từ Vista Style Base Software bởi Icons Land. Các biểu tượng trình duyệt từ alrra/browser-logos.