Greasy Fork is available in English.

Report user

zyenith

Collaborations open: flarez5858@gmail.com (I'll code with you on GreasyFork for free if you have an existing concept or script)

profile picture

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. Nâng cao các hạn chế trên web: .io Game Mods (MooMoo.io/Krunker.io/ ..), loại bỏ quảng cáo, & THÊM! JS - Một usercript khổng lồ sửa đổi hàng trăm trang web, thêm mod, hack, tính năng mới và chất lượng cuộc sống cho web! (ở phiên bản beta) Các tính năng đáng chú ý: tự động chuyển hướng và bỏ qua liên kết, hack MooMoo.io đầy đủ tính năng, chế độ tối của Google Classroom, xóa hàng loạt thông báo bất hòa, xóa quảng cáo trên baidu, vô hiệu hóa google phân tích, trình chặn quảng cáo Facebook!

  Tác giả
  zyenith
  Cài đặt hàng ngày
  92
  Số lần cài đặt
  764.394
  Đánh giá
  228 55 123
  Đã tạo
  25-11-2018
  Đã cập nhật
  01-03-2024
 2. XTaming Client (Taming.io Hacks) JS - Escape to view serverdata, remove ads, custom cursor, and more! (more to come!)

  Tác giả
  zyenith
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  24.522
  Đánh giá
  3 3 6
  Đã tạo
  03-04-2021
  Đã cập nhật
  05-05-2021
 3. MOPE.IO AUTO DIVE, AUTO BOOST, SEE PEOPLE UNDERWATER, SEE INVISIBLE PLAYERS, REMOVE ADS JS - The best mope.io hack out there, ALL SKINS UNLOCKER BOT (SEE VID IN DESC FOR TUTORIAL), MOVEMENT LOCKER! PRESS Z FOR LOCKER. Hotkeys (V = TOGGLE RESPAWN BOT / ALLSKINS, C = TOGGLE AUTOBOOST, X = TOGGLE AUTO DIVE, REMOVE ADS, CUSTOM CURSOR). Auto-see people underwater and in holes. You can see people who are invisible too!

  Tác giả
  zyenith
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  36.888
  Đánh giá
  6 1 7
  Đã tạo
  31-07-2020
  Đã cập nhật
  19-02-2023
 4. Diep.io Anti AFK-Timeout JS - AntiAfk, toggle with keybind

  Tác giả
  zyenith
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  8.038
  Đánh giá
  2 1 1
  Đã tạo
  03-09-2020
  Đã cập nhật
  11-12-2022
 5. Moomoo.io Remove Cookie Preferences Tab JS - Simple tool to delete the cookies tab from MooMoo.io

  Tác giả
  zyenith
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.517
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  08-11-2020
  Đã cập nhật
  11-12-2022
 6. OmniFocus JS - Make sure websites always think you are focused on them

  Tác giả
  zyenith
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.571
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  20-12-2022
  Đã cập nhật
  20-12-2022
 7. Web Security JS - Increase cybersecurity in every way: force HTTPS, filter out bad urls, scams, malware, shock sites, etc.

  Tác giả
  zyenith
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12.359
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  24-06-2020
  Đã cập nhật
  11-12-2022
 8. Stratums.io Autoscroll + Hotkeys JS - Macros and autoscroll for Stratums.io

  Tác giả
  zyenith
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  812
  Đánh giá
  0 0 1
  Đã tạo
  02-11-2022
  Đã cập nhật
  02-11-2022
 9. GreasyFork aggregate stats JS - View the total GreasyFork stats of a user

  Tác giả
  zyenith
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  11-12-2022
  Đã cập nhật
  17-12-2022
 10. Anti-Anti Adblock v1 (All Sites) JS - A simple anti-adblock script, will work for typical anti-adblock stuff rolled out by Google.

  Tác giả
  zyenith
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6.788
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  20-12-2022
  Đã cập nhật
  20-12-2022
 11. Optimize Quill.org JS - Speeds up quill.org answering, simply and easy.

  Tác giả
  zyenith
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6.586
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  20-12-2022
  Đã cập nhật
  20-12-2022
 12. Surviv.io XClient (BETA) JS - Miscellaneous Surviv.io tweaks to make the game better!

  Tác giả
  zyenith
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.781
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  23-12-2022
  Đã cập nhật
  23-12-2022

Thư viện

 1. sci.js (from ksw2-center) JS (Thư Viện) - Analytics, but done well. Privacy and security, encryption, etc.

  Tác giả
  zyenith
  Đã tạo
  02-09-2020
  Đã cập nhật
  22-07-2023
 2. msgpack JS (Thư Viện) - msgpack backup

  Tác giả
  zyenith
  Đã tạo
  19-03-2021
  Đã cập nhật
  04-01-2022
 3. js-sha3 JS (Thư Viện) - hashing

  Tác giả
  zyenith
  Đã tạo
  15-10-2022
  Đã cập nhật
  15-10-2022