Greasy Fork is available in English.

Nâng cao các hạn chế trên web: .io Game Mods (MooMoo.io/Krunker.io/ ..), loại bỏ quảng cáo, & THÊM!

Một usercript khổng lồ sửa đổi hàng trăm trang web, thêm mod, hack, tính năng mới và chất lượng cuộc sống cho web! (ở phiên bản beta) Các tính năng đáng chú ý: tự động chuyển hướng và bỏ qua liên kết, hack MooMoo.io đầy đủ tính năng, chế độ tối của Google Classroom, xóa hàng loạt thông báo bất hòa, xóa quảng cáo trên baidu, vô hiệu hóa google phân tích, trình chặn quảng cáo Facebook!

Cài đặt script này?
Script được tác giả gợi ý

Bạn có thế thích Web Security

Cài đặt script này
Tác giả
zyenith
Cài đặt hàng ngày
163
Số lần cài đặt
756.313
Đánh giá
227 55 121
Phiên bản
13
Đã tạo
25-11-2018
Đã cập nhật
01-03-2024
Giấy phép
All Rights Reserved
Áp dụng cho

Try it on the Chrome Web Store! More features, better performance!

LWR: Bypass Everything!

Enjoy a new userscript that modifies hundreds of sites, all-in-one package.

Some notable features:

  1. MooMoo.io SUPER MOD, some features: anti-invis, insta, autoheal, all upgrades unlocked, antibull, auto insta, soldier one tick, reload bars, AND MORE!
  2. Anti-antiafk (GO AFK FOREVER) toggled with "F".
  3. Krunker.io adblock
  4. Discord message deleter (top right of screen)
  5. Deletes all ads on baidu.com!
  6. Disables Google Analytics on all sites
  7. Facebook Adblocker
  8. Some diep.io multiboxing tools!

More to come, this is an early beta.

Subscribe for more!

We have a discord! join here for script help or anything you want! If you're in the discord, you'll get access to early features and more!

Made with love, from Zyenith