Greasy Fork is available in English.

Report user

Hoàng Đoàn Đình

Recent comments

See all user activity.

Scripts

 1. Fluxus Android Bypass JS - Bypass verification for Fluxus Android

  Tác giả
  Hoàng Đoàn Đình
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  1.704
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  09-01-2024
  Đã cập nhật
  09-01-2024
 2. Pixiv Novel Downloader JS - Tải Truyện Novel Cho Pixiv

  Tác giả
  Hoàng Đoàn Đình
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  145
  Đánh giá
  0 2 0
  Đã tạo
  23-02-2024
  Đã cập nhật
  24-05-2024
 3. Facebook AdBlock Plus JS - Ẩn quảng cáo Facebook với nhiều tùy chọn

  Tác giả
  Hoàng Đoàn Đình
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  21-03-2024
  Đã cập nhật
  21-03-2024
 4. Dịch trang web JS - Dịch trang web sang ngôn ngữ bạn chọn bằng Google Dịch, có thể thiết lập ngôn ngữ mặc định

  Tác giả
  Hoàng Đoàn Đình
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  22-03-2024
  Đã cập nhật
  22-03-2024
 5. Xem nguồn trang web JS - Hiển thị và tìm kiếm mã nguồn của trang web hiện tại trong một cửa sổ modal và cho phép sao chép mã nguồn.

  Tác giả
  Hoàng Đoàn Đình
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  22-03-2024
  Đã cập nhật
  22-03-2024
 6. Tải Video từ Theync JS - Tải video từ Theync và hiển thị thông báo khi tải thành công

  Tác giả
  Hoàng Đoàn Đình
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  07-04-2024
  Đã cập nhật
  07-04-2024
 7. Auto Clicker JS - Automatically clicks the "Tu luyen" button repeatedly.

  Tác giả
  Hoàng Đoàn Đình
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-04-2024
  Đã cập nhật
  05-05-2024