Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by rf guo

 1. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增拦截百度百家号的无用推广数据-支持其他站点 3.去除百度的多余广告 4添加Favicon显示 5.页面CSS 6.添加计数 7.开关选择以上功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.342
  Số lần cài đặt
  682.072
  Đánh giá
  3371 13 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  597
  Số lần cài đặt
  1.867.917
  Đánh giá
  3493 38 27
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  279
  Số lần cài đặt
  436.715
  Đánh giá
  2133 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Baidu Tieba: No Login - View Baidu Tieba without login.

  Tác giả
  VA
  Cài đặt hàng ngày
  120
  Số lần cài đặt
  146.928
  Đánh giá
  706 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  55
  Số lần cài đặt
  71.757
  Đánh giá
  908 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. iciba划词翻译 - 简单好用的划词翻译。支持查词或翻译。支持iciba,google字典,google翻译,百度翻译等接口

  Tác giả
  noe132
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  14.779
  Đánh giá
  210 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. searchEngineJump-NextStage - 方便的在各个引擎之间跳转。可自定义搜索列表的 NLF 修改版。

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  4.355
  Đánh giá
  106 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Linkify Plus Plus - Based on Linkify Plus. Turn plain text URLs into links.

  Tác giả
  eight
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  13.317
  Đánh giá
  203 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. txt reader - 小说阅读助手,文本清理修复、排版、生成索引等功能,方便阅读,也可用于初步较对

  Tác giả
  zaobao
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  965
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 百度网盘助手•改 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  PurelyCfictional
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  86.277
  Đánh giá
  530 4 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 搜索引擎跳轉-文科版 - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  16.310
  Đánh giá
  407 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. ThunderLixianExporter - export thunder lixian url to aria2/wget

  Tác giả
  binux
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  3.236
  Đánh giá
  52 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Redirect remover - Tính năng: xoá redirect link

  Tác giả
  idmresettrial
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  6.939
  Đánh giá
  23 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. translate.google tooltip - Translates selected text into a `tooltip' via Google translate

  Tác giả
  trespassersW
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  3.653
  Đánh giá
  58 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. youdaodict - Translate any text selected into a tooltip

  Tác giả
  reverland
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  10.377
  Đánh giá
  214 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 默认雅黑字体 - 修改默认字体为 微软雅黑(Microsoft YaHei)

  Tác giả
  1354092549
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  4.478
  Đánh giá
  41 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. vipVideos_skipAd - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  59.610
  Đánh giá
  1247 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Baidu Search AutoPager - 百度搜索自动翻页,网站预览图。

  Tác giả
  Crab
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.306
  Đánh giá
  17 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 科学贴吧助手 - 免登录贴吧查看楼中楼.翻页 隐藏登录提示 科学看图 PS.除 【隐藏登录提示灰条】其他功能都为原作者版权! 本人只是整合一下 :) 如有其它建议欢迎反馈

  Tác giả
  醉韵
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.457
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Video_Player_Replace - Through the way of replace SWF player to solve video advertising and black screen

  Tác giả
  VoToV
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  543
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. flvcdNoAd - 硕鼠解析页面自动跳过广告

  Tác giả
  xinshangshangxin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  190
  Đánh giá
  8 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)