Greasy Fork is available in English.

Report user

idmresettrial

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Scripts

 1. Redirect remover JS - Tính năng: xoá redirect link

  Tác giả
  idmresettrial
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.519
  Đánh giá
  22 0 1
  Đã tạo
  12-12-2014
  Đã cập nhật
  29-06-2018
 2. lazyScroller JS - Keep your hand free from scroll button.

  Tác giả
  idmresettrial
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  682
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  05-01-2015
  Đã cập nhật
  07-01-2015
 3. lazyFingers JS - Tính năng: hiện 1 số button khi bôi đen text

  Tác giả
  idmresettrial
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  233
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  06-04-2016
  Đã cập nhật
  24-11-2019
 4. Oánh dấu chủ thớt JS - như tên

  Tác giả
  idmresettrial
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  153
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  22-07-2020
  Đã cập nhật
  13-02-2021
 5. Hiện nick bị KIA JS - như tên

  Tác giả
  idmresettrial
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  133
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  01-08-2020
  Đã cập nhật
  13-02-2021
 6. Đóng nó JS - click vào icon Thông báo đang mở sẽ đóng nó lại

  Tác giả
  idmresettrial
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  41
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  24-08-2020
  Đã cập nhật
  13-02-2021
 7. Thêm phím tắt cho vOz JS - ... dùng phím tắt đôi khi tiện hơn dùng chuột

  Tác giả
  idmresettrial
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  26-08-2020
  Đã cập nhật
  13-02-2021
 8. Hiện Join date JS - như tên

  Tác giả
  idmresettrial
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  172
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  04-10-2020
  Đã cập nhật
  18-05-2021