Greasy Fork is available in English.

Report user

ted423

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. searchEngineJump-NextStage JS - 方便的在各个引擎之间跳转。可自定义搜索列表的 NLF 修改版。

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  12.456
  Đánh giá
  171 1 0
  Đã tạo
  13-01-2016
  Đã cập nhật
  08-11-2020
 2. searchEngineJumpCE-modify by ted423 JS - 方便的在各个引擎之间跳转。可自定义搜索列表的 NLF 修改版。

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.679
  Đánh giá
  79 1 0
  Đã tạo
  27-03-2014
  Đã cập nhật
  16-03-2020
 3. tsdm no Popups JS - 天使动漫论坛签到点击表情防弹窗处理

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  715
  Đánh giá
  18 1 0
  Đã tạo
  12-06-2014
  Đã cập nhật
  24-03-2019
 4. wiki open image JS - wiki

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  93
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  19-06-2014
  Đã cập nhật
  17-03-2019
 5. 115 Download Helper JS - 115网盘下载帮手,能自动帮忙点普通下载,少点一次鼠标,能够批量复制下载链接

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5.734
  Đánh giá
  68 0 0
  Đã tạo
  28-01-2015
  Đã cập nhật
  20-02-2016
 6. Remove"(ED2000.COM)" JS - 就是把ed2K连接里的"(ED2000.COM)"去除而已

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  112
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  07-02-2015
  Đã cập nhật
  10-01-2016
 7. Brokenlinkcheck Remove Unuse Link JS - 用来移除磁力链以及ed2k这些链接的

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  54
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  31-10-2015
  Đã cập nhật
  31-10-2015
 8. 8yyls click fix JS - 8yyls.com漫画站上一页以及下一页修复,这个脚本只有火狐需要装,因为这个网站的href里的函数在漫画看完一话后会返回null导致火狐跳转到一个错误的页面

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  15
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  06-12-2015
  Đã cập nhật
  09-12-2015
 9. Lofter显示原图 JS - Lofter显示原图,直接显示,用于页面批量下载

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  599
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  23-03-2019
  Đã cập nhật
  23-03-2019

Thư viện

 1. jquery-resize JS (Thư Viện) - jquery-resize加强

  Tác giả
  ted423
  Đã tạo
  31-10-2015
  Đã cập nhật
  12-06-2019