Greasy Fork is available in English.

ted423

Script Sets

Scripts

 1. searchEngineJump-NextStage - 方便的在各个引擎之间跳转。可自定义搜索列表的 NLF 修改版。

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  4.011
  Đánh giá
  101 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. tsdm no Popups - 天使动漫论坛签到点击表情防弹窗处理

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  582
  Đánh giá
  15 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. searchEngineJumpCE-modify by ted423 - 方便的在各个引擎之间跳转。可自定义搜索列表的 NLF 修改版。

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.448
  Đánh giá
  80 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. wiki open image - wiki

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  46
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. BaiduSearchNoJump modify by ted423 - 百度搜索反跳转,增加了翻页脚本的支持、不刷新页面的支持。

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.024
  Đánh giá
  50 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 115 Download Helper - 115网盘下载帮手,能自动帮忙点普通下载,少点一次鼠标,能够批量复制下载链接

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.156
  Đánh giá
  66 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Remove"(ED2000.COM)" - 就是把ed2K连接里的"(ED2000.COM)"去除而已

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  110
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. jquery-resize (Thư Viện) - jquery-resize加强

  Tác giả
  ted423
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Brokenlinkcheck Remove Unuse Link - 用来移除磁力链以及ed2k这些链接的

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  51
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 8yyls click fix - 8yyls.com漫画站上一页以及下一页修复,这个脚本只有火狐需要装,因为这个网站的href里的函数在漫画看完一话后会返回null导致火狐跳转到一个错误的页面

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Lofter显示原图 - Lofter显示原图,直接显示,用于页面批量下载

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  71
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật