Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Diep.io Pointer for Aim - Better and improved aim. Don't let the "wait" style cursor intimidate you. It helps IMPROVE aim, not hurt it. No pop-ups saying you can get banned or your screen going black because of a diep.io not allowing a mod in the game. It has been self tested and results are POSITIVE. Hope this mod is FUN :) Thanks _BARLEYER_ for a reference.

  Tác giả
  Tee Garr
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  2.615
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 京东抢购秒杀助手 v1.0 - 京东抢购助手,可以抢购任何商品,比如小米9、IQOO等,超强直接下单!

  Tác giả
  京东
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  1.583
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 百度网盘视频倍数播放 - 在视频播放页添加了几个倍数播放按钮

  Tác giả
  GOODNames
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  1.207
  Đánh giá
  5 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 遗弃百度,拥抱谷歌 - 使用百度时自动携带搜索参数跳转去谷歌

  Tác giả
  $(ghost)
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  249
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 下载一键通 - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  79.462
  Đánh giá
  937 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. anti-redirect - GM脚本, 去除各搜索引擎/常用网站的重定向

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  27.957
  Đánh giá
  533 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 『净网卫士』 吾爱破解论坛 - 移除广告,精简页面。新增论坛后台自动签到。

  Tác giả
  Hunlongyu
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  7.976
  Đánh giá
  46 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Enhanced Steam Workshop Downloader - Adds an extra button to download, supports collections and new workshop layout

  Tác giả
  zxh8286481
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  8.746
  Đánh giá
  7 1 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. eBonus.gg Pro - Auto clique no próximo vídeo, clique automático na bolha e recarrega a página automaticamente com vídeos quebrados.

  Tác giả
  MoviesChannelTM
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  29.393
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Wanikani Open Framework - Framework for writing scripts for Wanikani

  Tác giả
  Robin Findley
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  10.684
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 知乎、简书、csdn、实验楼剪切板消毒 - 复制一些网站文字时,会在你剪切板的最后加上链接什么的信息,很讨厌。把这些额外的东西全干掉

  Tác giả
  pf kong
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  4.351
  Đánh giá
  36 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Agar.io Train Line Controller By CeyHun - Press "Num5" freeze cell/Press "Num4" left line/Press "Num6" right line/Press "Num2" down line/Press "Num8" up line/Press Arrow up key up line/Press Arrow down key down line/Press Arrow left key left line/Press Arrow right key right line/Press "End" key cell freeze/Press "F2" key diagonal line split(just Gota.io)/Impossible Diagonal line split key Page Up (Right top,bottom)/Impossible Diagonal line split key Insert (Left top,bottom)/Press "1" Key Backward double/Press "3" Key Late Backward Split

  Tác giả
  Ceyhun Topsakal
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  5.391
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 智慧树网课助手 - 自动挂机看知到MOOC,支持屏蔽弹窗题目、自动切换视频,在线搜索题目答案,支持自动倍速播放、线路选择、默认静音

  Tác giả
  wyn665817
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  35.667
  Đánh giá
  68 10 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 虎牙直播界面简化(可自定义) - 移除虎牙直播界面不必要元素,包括广告、动态、送礼物、开贵族等功能,可屏蔽所有消费功能,尽情白嫖吧!

  Tác giả
  天妒嘤才
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  365
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. MooMoo.IO Hat Hotkeys - Press ESC to open menu to hat hotkeys!

  Tác giả
  Headchog_ Playz
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  748
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. TW Gold Jobs Finder (More Languages) - Shows a list of all silver and gold jobs!

  Tác giả
  Tom Robert
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  33.515
  Đánh giá
  15 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. SLITio by szymy - slither.io MOD

  Tác giả
  szymy
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  112.845
  Đánh giá
  33 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Youku 1080 - 解开 VIP 1080p

  Tác giả
  qq2225936589
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  10.634
  Đánh giá
  47 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Pixiv Replace With Original - Replace Pixiv image with original image

  Tác giả
  3142 maple
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  3.978
  Đánh giá
  28 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. [KissAnime] Captcha Solver - Saves initial responses to KissAnime captcha and auto-selects images if it knows the answer.

  Tác giả
  WestleyM
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  7.488
  Đánh giá
  20 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 喜马拉雅FM下载音频 - 喜马拉雅FM去除原有点击下载跳转,点击下载便可以下载音频。

  Tác giả
  ZLOE
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  3.701
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. wsmud_Trigger - 武神传说 MUD

  Tác giả
  Bob.cn
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  4.880
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 微博 [ 图片 | 视频 ] 下载 - 下载微博(weibo.com)的图片和视频。(支持LivePhoto、短视频、动/静图,可以打包下载)

  Tác giả
  Mr.Po
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  1.142
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. BiliBili每日任务 - 自动完成bilibili的每日任务

  Tác giả
  maxinimize
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  804
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 百度网盘提取工具 - 寻找网盘提取码,打开网盘链接后自动填入并提交。

  Tác giả
  imxiaoanag
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. openload - Remove anti-adblock, ads, popups and timer waits, and show direct download link

  Tác giả
  leoncastro
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  25.828
  Đánh giá
  109 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. JR Mturk Panda Crazy Queue Helper - A script add on for Panda Crazy for displaying queue and sorting queue after submitting hits.

  Tác giả
  JohnnyRS
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  16.317
  Đánh giá
  14 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. ZenzaWatch DEV版 - ZenzaWatchの開発 先行バージョン

  Tác giả
  segabito
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  4.879
  Đánh giá
  13 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 哔哩哔哩(bilibili.com)简洁版 - 碍眼的东西太多了,干脆都去掉。

  Tác giả
  Kenneth4
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  9.828
  Đánh giá
  77 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 400 Robux card generator - A script that generators codes that may work.

  Tác giả
  Flying2Victory74
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  3.795
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. ReCaptcha Automatizer - Passes ReCaptcha automatically as long as no suspicious traffic was registered.

  Tác giả
  Alejandro Minder
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  1.508
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Youtube Downloader by Piel Mallet, download Videos : 8K+ And Audios : mp3, flac, HQ, 320 kbps ! - Download any video and music (audio) from Youtube, Twitter, Vimeo, Facebook, Instagram, SoundCloud, Dailymotion, Liveleak, Break, Imgur, Mashable, Reddit, 1TV, 9gag, VK, TED, youku, bilibili, IMDb, ESPN, Flickr, Bandcamp, pornhub, 9gag, VK.com, ok.ru, tv.com and 10,000 more sites for free. Also support to download subtitles. Free, fast and easy to use. No need to install any annoying softwares. Supporting MP4, WEBM, AVI, 3GP, FLV, H64, ACC, FLA, MP3, M4A, 8K, 6K,4K, 2K, 1080, 720, 480, 360, etc.

  Tác giả
  Azuris team
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  974
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 云栖影院-万能工具箱 - 这是一个万能工具箱,我们的目标是你能用到的,这里都有!欢迎提交问题!目前已支持网页图片一键打包下载,爱奇艺腾讯等视频网站的VIP视频解析,QQ音乐、网易音乐等音乐网站的音乐解析下载,屏蔽百度搜索广告,闲鱼搜索框,自动查找百度提取码,知乎视频下载,百度网盘下载,接触右键限制,百度文库解析下载,网页图片预览

  Tác giả
  feng52072
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  197
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. turkopticon - Review requesters on Amazon Mechanical Turk

  Tác giả
  fiveplusone
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  49.568
  Đánh giá
  18 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Facebook Timeline Cleaner - delete you facebook timeline

  Tác giả
  FD
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  42.731
  Đánh giá
  46 9 21
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. Hide youtube google ad - hide youtube google ad,auto click "skip ad"

  Tác giả
  vince ding
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  8.921
  Đánh giá
  36 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 简悦( SimpRead ) · 轻阅版 - 简悦 - 让你瞬间进入沉浸式阅读的 User Script 扩展

  Tác giả
  kenshin
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  6.299
  Đánh giá
  93 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)