Greasy Fork is available in English.

Facebook Redirect to "Most Recent" News Feed (kuminhdey)

Redirects facebooks homepage to show the "Most Recent" News Feed rather than "Top Stories"

Tác giả
Đặng Đức Minh
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
167
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.2
Đã tạo
04-12-2017
Đã cập nhật
04-12-2017
Giấy phép
N/A
Antifeatures
Áp dụng cho