Greasy Fork is available in English.

Facebook Redirect to "Most Recent" News Feed (kuminhdey)

Redirects facebooks homepage to show the "Most Recent" News Feed rather than "Top Stories"

Tác giả
Đặng Đức Minh
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
216
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.2
Đã tạo
04-12-2017
Đã cập nhật
04-12-2017
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

You can also try these related scripts:

  • Facebook Adblocker - Chặn quảng cáo được tài trợ trên trang chủ Facebook.
  • Hộp Vô Dụng của Facebook - Loại bỏ hộp thông báo bạn phải đăng ký hoặc đăng nhập để xem trang này trên Facebook.
  • Facebook HEX - Chuyển đổi HEX thành URL hoặc text, trong bài viết hoặc bình luận trên Facebook.
  • Facebook new theme font fix - Facebook new theme font fix (Tested)
  • Remove ads fb - Một đoạn mã nhỏ giúp loại bỏ quảng cáo trên facebook web.