Greasy Fork is available in English.

Các user script là gì?

Script của người dùng giúp bạn có những trải nghiệm mới với trình duyệt.Khi được cài đặt, chúng biến những trang bạn truy cập duyệt vời hơn bằng việc thêm những tính năng mới, dễ sử dụng hơn hay loại bỏ những chi tiết làm bạn khó chịu. Script trên Greasy Fork được viết bởi những người dùng khác và được đăng để chia sẻ vpis mọi người. Chúng hoàn toàn miễn phis và dễ sử dụng.

Bước 1: cài đặt một bộ quản lý script người dùng

Tampermonkey trên Chrome

To use user scripts you need to first install a user script manager. Which user script manager you can use depends on which browser you use.

Bước 2: cài đặt một script người dùng

Nút cài đặt của một script người dùng

Duyệt trang này để tìm một script người dùng bạn muốn thử. Đây là một ví dụ tiêu biểu cho những script phổ biến nhất:

  • 搜索引擎跳轉-文科版 - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739
  • Report fb - Script report facebook lũ vô văn hoá chửi team bạn
  • 用GetBy.Download免费離線下載磁力鏈接,支持秒傳,类似迅雷、百度網盤、115或比特球 - 方便將页面的磁力鏈接交由支持離線下載的GetBy.Download下載,借助其免費的云端下載功能,快速完成种子文件、磁力鏈接的下載。只需在有磁力鏈接的网页中开启本插件,即可将该网页中原本"magnet"开头的磁力链接转为GetBy.Download的下载链接,点击下载链接,即可跳轉到GetBy.Download下載頁面,完成離線下載任務的添加和下载。
  • 中国大学慕课mooc网课助手♥3000万题库+永久免费 - 好用强大的中国大学慕课mooc扩展。支持自动观看视频、自动播放课件、任务点通过;自动屏蔽视频中题目;自动开启静音倍速;内置超全题库,助力在线作业、在线考试、SCOP课程;使用免费,无需充值积分,安装即可使用;支持范围广,支持常见浏览器。
  • 知乎增强 - 移除登录弹窗、一键收起回答、收起当前回答/评论(点击两侧空白处)、快捷回到顶部(右键两侧空白处)、置顶显示时间、显示问题时间、区分问题文章、默认高清原图、默认站外直链

Khi bạn đã tìm thấy một script người dùng, hãy nhấp vào nút cài đặt màu xanh lá cây trên trang của script người dùng và bộ quản lý script người dùng của bạn sẽ yêu cầu bạn xác nhận cài đặt.

Bước 3: sử dụng script người dùng

Truy cập trang web mà script người dùng tác động. Nó sẽ tự động làm việc của nó. Sau khi thử script người dùng một lúc, quay trở lại nơi bạn đã cài đặt script người dùng và để lại một số phản hồi cho tác giả của script người dùng.