Greasy Fork is available in English.

Facebook Redirect to "Most Recent" News Feed (kuminhdey)

Redirects facebooks homepage to show the "Most Recent" News Feed rather than "Top Stories"

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.