Greasy Fork is available in English.

Facebook Adblocker

Chặn quảng cáo được tài trợ trên trang chủ Facebook.

Tác giả
lelinhtinh
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
641
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.1.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT; https://baivong.mit-license.org/license.txt
Áp dụng cho

Facebook Adblocker