Greasy Fork is available in English.

Facebook Adblocker

Chặn quảng cáo được tài trợ trên trang chủ Facebook.

Tác giả
lelinhtinh
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
1.408
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
1.3.2
Đã tạo
25-09-2019
Đã cập nhật
24-12-2020
Giấy phép
MIT; https://baivong.mit-license.org/license.txt
Áp dụng cho

Facebook Adblocker