Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by Gerald

 1. Baidu Multiuser Unsafe - 百度马甲切换不安全版(将保存用户名和密码,请慎用!)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  978
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. GitHub file list beautifier - Adds colors to files by type, displays small images in place of file-type icons in a repository source tree

  Tác giả
  wOxxOm
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  600
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  84
  Số lần cài đặt
  73.952
  Đánh giá
  920 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 搜索引擎跳轉-文科版 - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  16.380
  Đánh giá
  407 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Tieba Advanced - 贴吧增强 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.974
  Đánh giá
  116 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Tieba Float Movable - 贴吧可移动悬浮窗

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.031
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Tieba Quotor - 贴吧引用

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.078
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Tieba Sign - 贴吧签到

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.517
  Đánh giá
  113 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Tieba Utilities - 百度贴吧依赖脚本(寂寞的原子的公共库)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13.915
  Đánh giá
  178 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. translator - 划词翻译

  Tác giả
  JetLu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.051
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. youdaodict - Translate any text selected into a tooltip

  Tác giả
  reverland
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  10.518
  Đánh giá
  213 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 百度网盘助手 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  195.865
  Đánh giá
  651 4 11
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)